مقیاس یا اسکیل نقشه چیست ؟

مقیاس

مقیاس یا «اسکیل» (Scale)، کمیتی است که ابعاد ترسیم نقشه نسبت به ابعاد واقعی را نمایش می‌دهد. اگر بخواهیم یک نقشه را در ابعاد واقعی رسم کنیم، مقیاس آن 1:1 خواهد شد. مقیاس 100:1، یعنی هر واحد طول در واقعیت، 100 برابر همان واحد طول بر روی نقشه است. اولین عدد مقیاس (عدد سمت چپ)، معرف اندازه المان‌های واقعی و دومین عدد مقیاس (عدد سمت راست)، بیانگر اندازه ترسیمات است. هنگام تنظیم بلوک عنوان، معمولا محلی برای نوشتن مقیاس در نظر گرفته می‌شود.

 

مقیاس در نقشه خوانی ساختمان

مقیاس، درک مناسبی از میزان بزرگی المان‌ها را در هنگام نقشه خوانی فراهم می‌کنند. در صورتی که نقشه‌های ترسیمی دارای اعتبار اجرای نباشند یا وظیفه تعیین ابعاد بر عهده شخص ثالث باشد، در محل نوشتن مقیاس از عبارت‌هایی نظیر «بدون مقیاس»، «Not to SCALE» یا «Do Not Scale» استفاده می‌شود.

کاربرد علامت جهت شمال در نقشه چیست ؟

علامت جهت شمال، یکی متداول‌ترین علائم مورد استفاده در نقشه‌ها و پلان‌های ساختمان است. این علامت، به منظور نمایش موقعیت قرارگیری المان‌ها نسبت به جهت‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

جهت شمال در پلان نقشه خوانی ساختمان

 

طراحان و معماران، اغلب علامت مخصوص به خود را برای نشان دادن جهت شمال طراحی می‌کنند و از آن را در نقشه‌ها قرار می‌دهند. جهت شمال، یکی از علائم عمومی در نقشه‌های ساختمانی است. در بخش‌های بعدی، به معرفی برخی از علائم اختصاصی این نقشه‌ها خواهیم پرداخت.

چند علامت جهت شمال برای نقشه