برش زدن با دستور SECTIONPLANE چگونه انجام می شود؟

برش در اتوکد

دستور SECTIONPLANE، امکان برش زدن ترسیمات سه بعدی را فراهم می‌کند. این دستور به منظور تهیه مقطع از اجسام سه بعدی، مش و «ابر نقطه ای» (Point Cloud) مورد استفاده قرار می‌گیرد. SECTIONPLANE گزینه‌های متعددی را به منظور برش زدن در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

برای شروع کار با ابزارهای سه بعدی اتوکد و دسترسی راحت‌تر به این ابزارها، ابتدا محیط مدلسازی سه بعدی اتوکد را فعال کنید.

 

 

با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده در پایین صفحه و انتخاب گزینه 3D Modeling، منو سه بعدی اتوکد در نوار ابزار فعال می‌شود.

 

 

آیکون Section Plane در بخش Section قرار گرفته است.

 

 

با کلیک بر روی آیکون Section Plane یا تایپ دستور SECTIONPLANE در نوار خط فرمان و فشردن کلید Enter، گزینه‌های این دستور ظاهر می‌شوند.

 

در صورت کلیک بر روی هر یک از این گزینه‌ها یا تایپ گزینه مورد نظر (به صورت کامل یا تایپ حرف آبی رنگ آن‌ها) و فشردن کلید Enter، عملکرد گزینه انتخابی فعال می‌شود. در ادامه، عملکرد گزینه‌های بالا را به طور مختصر معرفی می‌کنیم.

گزینه Draw section در دستور SECTIONPLANE چه عملکردی دارد؟

با انتخاب گزینه Draw section، امکان رسم مقطع با تعریف یک یا چند نقطه فراهم می‌شود. ویژگی این گزینه، رسم چند مقطع پیوسته در راستاهای مختلف است. در بخش مثال‌های دستور SECTIONPLANE، عملکرد این گزینه را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گزینه Orthographic در دستور SECTIONPLANE چه عملکردی دارد؟

گزینه Orthographic، یک مقطع هم راستا با جهت‌های عمود بر سیستم مختصات اتوکد را به وجود می‌آورد. با انتخاب این گزینه،‌ باید نحوه قرارگیری مقطع نسبت به سیستم مختصات را نیز تعیین کنید.

 

 

نحوه عملکرد گزینه‌های Orthographic در تصویر زیر نمایش داده شده است.

 

 

نکته: توجه داشته باشید که مقاطع حاصل از انتخاب گزینه Orthographic، نسبت به سیستم مختصات رسم می‌شوند و نحوه دید شما نسبت به شی رسم شده تاثیری بر روی جهت‌گیری مقطع نخواهد داشت.