ما در شبکه های اجتماعی :

رتبه بندی و تاییدات

دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک معماری، عمران، تاسیسات برق و مکانیک از سازمان نظام مهندسی استان تهران.
دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک آزمایشگاه مکانیک خاک، ژئوتکنیک، جوش، بتن و مصالح ساختمانی از سازمان نظام مهندسی استان تهران. فروش برگه های نظام مهندسی

رتبه 3 ژئوتکنیک

از سازمان مدییت و برنامه ریزی کشور

برگه های نظام مهندسی

رتبه 3 شهرسازی و معماری

ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

رتبه 2 شهرسازی و معماری

ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، نظامی، صنعتی و خدمات شهری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آشنایی با برگ سبز تعهد در ساختمان سازی و تهیه آن ها

جهت این که یک کیس معماری (مثلا ساختن یک آپارتمان) شروع شود، به دستور نقشه و پروانه ساخت نیاز است. برای گرفتن دستور نقشه و پروانه ساخت باید به دفاتر خدمات شهرداری رجوع شود، اما پیش از این کار، معمار باید طراحی نقشه های معماری را انجام دهد. ضمیمه نقشه ها برگ سبز و برگه های نظام مهندسی می باشد. برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به وسیله این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند. در صورت مغایرت نقشه ها با اصول و مقررات، معماری که برگ سبز را ضمیمه نقشه های طراحی شده کرده است، باید پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، برگ سبز معماری، و برگه های نظام مهندسی تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است.پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

مهندس سازه، پس از این که سازه را طراحی کرد، بایستی برگ سبز محاسبات و  را برای تضمین تطبیق داشتن کار با مقررات ملی ساختمان در هر مرتبه ارسال به دفاتر خدمات شهرداری، ضمیمه نماید. برگ سبز محاسبات، تاییدی است بر رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان. در رابطه با تاسیسات نیز باید همین روند طی شود. برگ سبز تاسیسات برای تاسیسات الکتریکی که مربوط به سیم کشی و کارهای الکتریکی است و تاسیسات مکانیکی که داکت ها و رایزرها را در بر می گیرند، مجزا می باشد. طراح تاسیسات، هر بار که نقشه های تاسیسات تهیه شده را به دفاتر خدمات شهرداری می فرستد، باید برگ سبز تاسیسات را نیز برای صحه گذاشتن بر کار خود ضمیمه آن ها نماید. در نهایت، اگر همه موارد به صورت صحیح انجام شوند، پروانه ساخت صادر خواهد شد.

انواع برگه سبز مهندسی + تهیه و دانلود برگه ها

ما رویاهای شما را به حقیقت تبدیل میکنیم، اجرای ویلاهای مدرن

پروانه و گواهینامه ها

اخبار حوزه معماری