تماس با مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره

  اعضای هیئت مدیره

  جواد رجایی

  مهرداد غروی زاده

  سید ابوالفضل محمودی

  محمدحسین اقبال احمدی

  سکینه سیمین احمدپور

  رضا کربلایی نوری

  مهران رسولی