ما در شبکه های اجتماعی :

فروشگاه

خانهبرگه های نظام مهندسیبرگه تعهد سازه یا برگه سبز محاسبات

برگه تعهد سازه یا برگه سبز محاسبات

برگه محاسبات بسیار مهم و ضروری می‌باشد که وجود آن برای گرفتن مجوز ساخت و ساز الزامی است. در آن، مهندس‌های مورد نظر تعهد می‌دهند که ساختمان مورد نظر را بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده بسازند و  اگر در برخی از قسمت‌ها از قوانین پیروی نشود، پاسخگو باشند.

نام دیگر برگه محاسبات، برگه تعهد سازه می‌باشد که همانطور که گفته شد باید توسط مهندسان گرامی تکمیل شود. بعد از آن باید برگه‌ی تکمیل شده را به دفتر خدمات شهرداری ببرید.

“”لطفا برای دانلود رایگان برگه محاسبات کلیک کنید””

 

جهت مشاوره برگه محاسبات با ما تماس بگیرید .

09125143807  //  02177893800

توضیحات

برگه محاسبات یا برگه تعهد سازه بسیار مهم و ضروری می‌باشد که وجود آن برای گرفتن مجوز ساخت و ساز الزامی است. در آن، مهندس‌های مورد نظر تعهد می‌دهند که ساختمان مورد نظر را بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده بسازند و  اگر در برخی از قسمت‌ها از قوانین پیروی نشود، پاسخگو باشند.

نام دیگر برگه محاسبات، برگه تعهد سازه می‌باشد که همانطور که گفته شد باید توسط مهندسان گرامی تکمیل شود. بعد از آن باید برگه‌ی تکمیل شده را به دفتر خدمات شهرداری ببرید.

برگه تعهد محاسبات چه بخش‌هایی دارد؟

ضروری است مشخصات مهندسی که نقشه سازه را طراحی کرده است در برگه تعهد محاسبات درج گردد. شماره پروانه اشتغال، نظام‌مهندسی، شماره و امضای شهرداری ضروری است. پایه و تاریخ اعتباری که مهندس در آن مجوزهای خود را دریافت کرده است، در این برگه قید می‌شود.

تهیه برگه سبز محاسبات

جهت تهیه برگه محاسبات شما می توانید از شرکت مهندسی پی برز اقدام فرمایید. عملیات ساخت و ساز یکی از مهم‌ترین کارهایی می‌باشد که برای انجام دادن آن باید قوانین مربوط به آن را رعایت کنید و ساختمان‌ها را بر اساس استاندارد‌ها و قوانین ساختمان سازی بسازید که بتوانید یک ساختمان استاندارد و ایمن داشته باشید. برگه تعهد سازه یکی از اصلی‌ترین برگه‌هایی است که باید در اختیار داشته باشید. این برگه مسئولیت‌های بسیاری را نیز برای شما ایجاد می‌کند. بنابراین هر کسی که برگه محاسبات را امضا می‌کند، باید به خوبی ساختمان را شناخته و آن را نظارت کرده باشد.

برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به وسیله این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند. در صورت مغایرت نقشه ها با اصول و مقررات، معماری که برگ سبز را ضمیمه نقشه های طراحی شده کرده است، باید پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است.برگه سبز یا برگ تعهد چیست؟

پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

فروش برگه تعهد سازه برگه محاسبات

جهت تهیه و خرید و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید .