اطلاعات پروژه:امفی تیاتر پارک تهرانی منطقه 10

  • کارفرما: شهرداری
  • محل اجرا: تهران
  • مساحت بنا :1200                   
  • وضعیت پروژه : اجرا شده
  • سال:1380