35 شومینه که طرح های شما را دگرگون می کند

طراحی شومینه و آتشدان جزء اِلمان های مهم معماری است که از دیرباز تا کنون در بناهای زیادی به اجرا  رسیده و یک مجدوده عملکردی/تزئینی محسبوب میشد. اهمیت چنین کاربری به آنجا بازمی گردد که از دیرباز انسان روش های مختلفی را در معماری آزموده تا راهی برای گرم کردن  فضای زندگی خود پیدا کند، و شومینه را به روش های مختلفی بسازد. اما این کاربری در گذر زمان شامل پیشرفت های بسیار زیادی بود. تا آنجا که در معماری مدرن علاوه بر سیستم گرمایش، یک دکور جهت زیباسازی فضا هم به شمار می رود. امروزه شومینه ها و آتشدان ها در فضای بیرون ساختمان ها هم نفوذ کرده اند و به واسطه شیوه ها و متریال های پیشرفته، دارای مفهوم عملکردی و فرم های متنوعی می باشند. در ادامه 35 طرح شومینه و آتشدان را منتشر کردیم که چهره پروژه شما را دگرگون می کند.

1.Refugi Lieptgas / Georg Nickisch + Selina Walder

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

2.krakani lumi / Taylor and Hinds Architects

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

3.Lake Cottage / UUfie

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

4.LANDHAUS / Thomas Kröger Architekt

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

5.Squish Studio / Saunders Architecture

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

6.Atrium House / Tham & Videgard Arkitekter

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

7.The Hill House / David Coleman

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

8.House in Brissago / Wespi de Meuron Romeo architects

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

9.One Column House / NE-AR

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

10.Kettukallio / Playa Architects

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

11.EDUT / Dank Architectes

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

12.Back Country House / LTD Architectural Design Studio

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

13.Villa Ensemble / AFGH

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

14.Timber House / KÜHNLEIN Architektu

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

15.Shokan House / Jay Bargmann

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

16.House W / HPSA

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

17.Alto San Francisco House / CAW Arquitectos

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

18.Cabin Norderhov / Atelier Oslo

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

19.Trampoline Cabin / Lorena Troncoso-Valencia

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

20. 100 Norfolk Street / ODA

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

21. Park Lane House / Kennedy Nolan Architects

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

22.The Chimney House / Onix

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

23.The Midden Garden Pavilion / Metropolis Design

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

24.Mountain House / Studio Razavi architecture

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

25.Island Houses / Tham & Videgård Arkitekter

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

26.Union Wharf / Nicholas Szczepaniak Architects

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

27.House ACP / Candida Tabet Arquitetura

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

28.Walker + Simunic Residence / JaK Studio

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

29.BVLE House / Live Incorporadora

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

30.Casa Alta / AS/D Asociacion de Diseno

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

31. House W / 01Arq

 

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

32.Around Fireplace / Ruetemple

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

33.House CM / Ademas arquitectura

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

34.House in Akashi / arbol

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

35.B Garden / 3andwich Design / He Wei Studio

 

دانلود پلان و مقطع آرایشگاه

منبع: archdaily.com