گودبرداری چیست؟

«گودبرداری» (Excavation)، فرآیند حفاری، برداشت و ایجاد گودال درون زمین است. این فرآیند به منظور استخراج مواد پرکننده برای خاکریز، حفر ترانشه یا شالوده برای فونداسیون، ساخت زیرزمین، آماده‌سازی محل پی سد، آماده‌سازی پی یا تکیه‌گاه‌های پل و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملیات گودبرداری با توجه به نوع خاک محل توسط دست، ماشین‌آلات سبک، ماشین‌آلات سنگین، ماشین‌آلات حفاری و مواد منفجره انجام می‌گیرد.

 

 

نمونه‌ای از گودبرداری توسط ماشین‌آلات خاکبرداری
                                                                   نمونه‌ای از گودبرداری توسط ماشین‌آلات خاکبرداری

انواع گودبرداری چه هستند؟

گودبرداری با توجه به نوع مواد استخراجی به انواع زیر تقسیم می‌شود:

 • گودبرداری خاک سطحی: برداشت بالاترین لایه زمین تا عمق حدود 150 تا 300 میلی‌متر به منظور رسیدن به لایه‌های متراکم و مناسب برای تحمل بارهای سازه
 • گودبرداری خاک زیرسطحی: برداشت و انباشت لایه زیرین خاک سطحی به منظور اجرای خاکریز و فونداسیون
 • گودبرداری سنگ: برداشت مواد سخت سنگی با استفاده از ماشین‌آلات حفاری یا مواد منفجره
 • گودبرداری لجن: برداشت مواد بسیار مرطوب و نامناسب برای کاربری‌های مهندسی
 • دسته‌بندی نشده: برداشت ترکیبی از مواد بالا

 

کابرد گودبرداری چیست؟

گودبرداری به منظور آماده‌سازی محیط و رسیدن به یک لایه ایمن برای اجرای سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گودبرداری براساس کاربری عبارت هستند از:

 • کند و آکند: برداشت مواد و استفاده مجدد از آن‌ها برای پر کردن فضاهای خالی، ساخت خاکریز، افزایش ارتفاع سطح نواحی دیگر و غیره
 • حفر ترانشه: برداشت خاک در طول زیاد برای اجرای فونداسیون، جانمایی تاسیسات (لوله‌گذاری) و غیره
 • حفر زیرزمین:‌ برداشت خاک زیر سطح ساختمان به منظور ایجاد طبقات زیرین

 

حفر ترانشه برای جانمایی لوله‌های انتقال در زمین
                                                               حفر ترانشه برای جانمایی لوله‌های انتقال در زمین

 • حفاری سازه‌های مهندسی: برداشت مواد برای آماده‌سازی و اجرای محل پی و تکیه‌گاه‌های پل یا سد
 • لایروبی: برداشت مواد رسوبی از سطوح پایینی آب
 • گودبرداری اضافی: برداشت اجباری مواد، در اعماق بیشتر از عمق مورد نظر به دلیل نامناسب بودن شرایط آب زیرزمینی یا لایه‌های فعلی