گزینه های اندازه گذاری در اتوکد چه هستند ؟

اتوکد

ساده‌ترین حالت برای اندازه‌گذاری در اتوکد، تعیین ابعاد خطوط راست است. به غیر از المان‌های مستقیم، امکان اندازه‌گذاری زاویه (داخلی و خارجی)، قوس، دایره و حتی مشخصه‌های مدل مانند پَخ وجود دارد.

اندازه گذاری خطی در اتوکد

اندازه‌گذاری خطی (تعیین فاصله افقی و عمودی)، با استفاده از دستور «DIMLINEAR» انجام می‌شود. آیکون این دستور به شکل زیر است.

 

اندازه گذاری در اتوکد

تصویر زیر، محل قرارگیری ابزار اندازه‌گذاری خطی در دو زبانه مختلف از نوار ابزار اتوکد را نمایش می‌دهد.

 

محل قرارگیری ابزار اندازه‌گذاری خطی در اتوکد

 

اندازه‌گذاری توسط دستور DIMLINEAR، یک تفاوت اساسی با دستور DIM دارد. ابزار DIM، امکان برای درک این تفاوت، دو خط متقاطع زیر را در نظر بگیرد.

 

دو خط متقاطع در اتوکد

 

قصد داریم فاصله بین انتهای یکی از خط‌ها تا محل تقاطع دو خط را اندازه‌گذاری کنیم. این کار با استفاده از دستورهای DIMLINEAR و DIM قابل اجرا است. ابتدا دستور DIMLINEAR را فعال کرده و بر روی نقاط مورد نظر کلیک می‌کنیم تا پیش‌نمایش اندازه‌گذاری ظاهر شود.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

اندازه‌گذاری بالا، فاصله افقی (فاصله بین دو نقطه بر روی محور x) را نمایش می‌دهد. اگر نشانگر ماوس را جابجا کنیم، می‌توانیم اندازه‌گذاری فاصله عمودی بین دو نقطه را نیز انجام دهیم.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

اگر به جای دستور DIMLINEAR، دستور DIM را فعال می‌کردیم، اندازه‌گذاری بین دو نقطه به شکل زیر در می‌آمد.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

اندازه‌گذاری بالا، طول خط را نمایش می‌دهد. در دستور DIMLINEAR، امکان مشاهده این طول وجود ندارد. با این حال، در صورت تغییر محل نشانگر ماوس هنگام فعال بودن DIM، می‌توان فاصله عمودی و افقی نقاط انتهایی خط را اندازه‌گذاری کرد.

گزینه‌های دستور DIMLINEAR عبارت هستند از:

  • Mtext: نمایش ویرایشگر متن در محل نمایش اندازه
  • Text: ویرایش متن اندازه‌گذاری در نوار خط فرمان
  • Angle: تنظیم زاویه نمایش متن اندازه‌گذاری
  • Horizontal: ایجاد اندازه‌گذاری افقی
  • Vertical: ایجاد اندازه‌گذاری عمودی
  • Rotated: ایجاد اندازه گذاری تحت یک زاویه خاص

اندازه گذاری هم‌راستا در اتوکد

اگر بخواهیم فاصله بین دو نقطه از یک المان را بر اساس راستای آن نمایش دهیم، از اندازه‌گذاری هم‌راستا استفاده می‌کنیم. «DIMALIGNED»، دستور اندازه‌گذاری هم‌راستا در اتوکد است.

اندازه گذاری در اتوکد

تصویر زیر، محل قرارگیری آیکون دستور DIMALIGNED در نوار ابزار اتوکد را نمایش می‌دهد.

 

محل قرارگیری دستور DIMALIGNED در نوار ابزار اتوکد

 

منحنی زیر را در نظر بگیرید. می‌خواهیم فاصله بین نقاط انتهایی این منحنی را اندازه‌گذاری کنیم. این کار با استفاده از دستوراتی نظیر DIMLINEAR ،DIM و DIMALIGNED قابل انجام است.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

دستور DIM، امکان اندازه‌گذاری فاصله افقی، عمودی و هم‌راستای منحنی را فراهم می‌کند. دستور DIMLINEAR، تنها برای اندازه‌گذاری فاصله افقی و عمودی کاربرد دارد. دستور DIMALIGNED فقط برای اندازه‌گذاری هم‌راستا به کار گرفته می‌شود. عنوان این دستور را تایپ می‌کنیم و کلید Enter را فشار می‌دهیم. با کلیک بر روی دو نقطه انتهایی منحنی، فاصله آن‌ها در راستای منحنی به نمایش در می‌آید (تصویر زیر).

اندازه گذاری در اتوکد

 

گزینه‌های دستور DIMALIGNED عبارت هستند از:

  • Mtext: باز کردن ویرایشگر محلی متن اندازه‌گذاری
  • Text: تغییر متن اندازه‌گذاری در نوار خط فرمان
  • Rotated: ایجاد اندازه گذاری مطابق با یک زاویه خاص