کلیدهای میانبر یک کلمه ای در اتوکد کدام هستند؟

اتوکد

هنگام بحث در مورد روش‌های فعال‌سازی سریع دستورات اتوکد، بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که این کار فقط با استفاده از کلیدهای ترکیبی قابل انجام است. برخلاف این تصور، امکان فعال‌سازی برخی از دستورات پرکاربرد اتوکد با استفاده از کلیدهای میانبر یک کلمه‌ای نیز وجود دارد. به عنوان مثال، با فشردن کلید Q، دستور ذخیره‌سازی سریع فایل فعال می‌شود.

 

کلیدهای میانبر اتوکد

 

در جدول زیر، به معرفی برخی از این کلیدهای میانبر پیش‌فرض می‌پردازیم.

 

کلید میانبر عملکرد
Q فعال‌سازی دستور QSAVE برای ذخیره‌سازی سریع ترسیمات
A فعال‌سازی دستور ARC برای ایجاد قوس
Z فعال‌سازی دستور ZOOM برای بزرگ‌نمایی یا کوچ‌نمایی
W فعال‌سازی دستور WBLOCK برای نوشتن اشیا یا بلوک‌ها در یک فایل جدید اتوکد
S فعال‌سازی دستور STRETCH برای افزایش ابعاد شی را در راستای انتخابی
X فعال‌سازی دستور EXPLODE برای گسسته‌سازی المان‌های شی
E فعال‌سازی دستور ERASE برای پاک کردن اشیا
D فعال‌سازی دستور DIMSTYLE برای ایجاد و تنظیم نحوه نمایش ابعاد
C فعال‌سازی دستور CIRCLE برای ایجاد دایره
R فعال‌سازی دستور REDRAW برای ری‌فرش کردن صفحه در نمای فعلی
F فعال‌سازی دستور FILLET برای گرد کردن و ایجاد ماهیچه در گوشه‌های شی
V فعال‌سازی دستور VIEW ذخیره‌سازی و بازیابی نماها
T فعال‌سازی دستور MTEXT برای ایجاد شی نوشتاری چندخطی
G فعال‌سازی دستور GROUP برای ایجاد مدیریت مجموعه اشیا ذخیره‌شده به عنوان گروه
B فعال‌سازی دستور BLOCK برای ایجاد بلوکی از اشیا انتخابی
H فعال‌سازی دستور HATCH برای هاشور زدن ترسیمات بسته
J فعال‌سازی دستور JOIN برای اتصال دو شی مشابه
M فعال‌سازی دستور MOVE برای جابجایی اشیا و انتقال آن‌ها به یک فاصله مشخص
I فعال‌سازی دستور INSERT برای وارد کردن بلوک یا ترسیمات به مدل فعلی
O فعال‌سازی دستور OFFSET برای ایجاد دوایر هم‌مرکز، خط‌های موازی و منحنی‌های موازی
L فعال‌سازی دستور LINE برای ایجاد خط‌های مستقیم
P فعال‌سازی دستور PAN برای جابجایی موقعیت نمایش شی در نمای فعلی