کاربرد و وظیفه میلگرد حرارتی چیست؟

میلگرد حرارتی یکی از اجزای سقف تیرچه و بلوک است که سبب کاهش تنش‌های حرارتی وارده به بتن سقف می‌شود. به میلگرد حرارتی، آرماتور جمع شدگی ، حرارت ، انقباض یا افت نیز گفته می‌شود.

در فصول مختلف سال بسته به اینکه هوا سرد یا گرم باشد، المان‌های بتنی که در معرض هوا قرار دارند، دچار انقباض و انبساط می‌شوند.

شدت این انقباض و انبساط‌ها زیاد نیست. برای مثال در یک تیر 5 متری انبساط ایجاد شده 2 یا 3 میلی‌متر است، اما همین انبساط کم در بتن ایجاد ترک می‌کند.

با ایجاد ترک و گسترش آن، آب و سولفات‌ها به داخل بتن نفوذ کرده و باعث زنگ‌زدگی میلگردها و عملکرد نامناسب سقف می‌شوند.

وظیفه میلگرد جمع شدگی یا افت این است که مقداری از تنش‌های حرارتی ایجاد شده در بتن، بر اثر انبساط و انقباض را بر عهده بگیرد و شدت آن را کم کند.

 

کاربرد آن در سقف

میلگرد حرارتی یکی از اجزای سقف تیرچه بلوک است . اگر چه در تمامی سقف‌های بتنی به آرماتور حرارتی نیاز داریم، اما در بیشتر دال‌های بتنی ساده، مجوف، مشبک و غیره مش فوقانی نقش این آرماتور را هم به عهده دارد.

 

وظیفه میلگرد حرارتی

 

 

میلگردها انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به بتن که یک جسم صلب است، دارند و نسبت به تغییرات دمایی سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند.

زمانی که به یک المان تنش حرارتی وارد می‌شود، برای جلوگیری از ایجاد ترک یا باید با آن مقابله کند یا تغییر شکل دهد. آرماتور حرارتی زمانی که تحت تنش حرارتی قرار می‌گیرد، طول آن نسبت به بتن کم یا زیاد می‌شود که باعث کاهش تنش وارده بر بتن می‌گردد.

توصیه می‌شود برای آرماتورهای حرارتی از میلگرد آجدار استفاده شود تا درگیری بتن و میلگرد بیشتر شده و این تنش‌ها راحت‌تر جذب میلگرد شود.

 

وظیفه میلگرد حرارتی

 

 

پس به طور کلی آرماتور جمع شدگی و حرارت جهت مقابله با تنش‌های حرارتی در بتن درجا استفاده می‌شود.