کاربرد وال پست چیست؟

کاربرد وال پست

کاربرد وال پست چیست؟

کاربرد اصلی وال پست، ساخت میانقاب‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای مقاوم در برابر زلزله است. از کاربردهای دیگر این المان می‌توان به نگهداری پنجره، درب، پرداخت داخلی، نمای بیرونی، عایق و تاسیسات اشاره کرد. علاوه بر این، وسایل آویزی را نیز می‌توان به محل قرارگیری وادار متصل کرد. به این ترتیب، بار کمتری به دیوار وارد خواهد شد و در هنگام زلزله نیز احتمال افتادن این وسایل کاهش خواهد یافت. در مجموع، وال پست نیز مانند بادبند یک المان نگهدارنده یا به طور دقیق‌تر، نگهدارنده دیوار است.

به تعبیر دیگر :

کاربرد وال پست چیست ، وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد که موجب عدم تخریب دیوار می گردد.

 

کاربرد وال پست

 

شرایط نیاز به اجرای وال پست:

  • طبق صفحه 103 ویرایش 4 آیین نامه 2800 :
  • حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر هر کدام کمتر باشد
  • و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر می باشد .
  • لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد . این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن ، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد ، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، اتصال کافی داشته باشد.
  • اگر طول تیغه پشت بند کمتر از 1.5 متر باشد ، از لبه آن می تواند آزاد باشد.
  • حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیر سازه ای نباید از 1/30 کمتر باشد.
  • وال پست میتواند فلزی یا بتن آرمه باشد. وال پست های فلزی معمولا به صورت پروفیل نبشی ، ناودانی و یا قوطی می باشد .
  • دو سر این اجزای قائم باید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند

تغییرات اجرای وال پست مطابق با پیوست ششم آئین نامه 2800

  • پس از ابلاغ پیوست ششم آئین نامه 2800 ، و اجباری شدن اجرای دیوارها مطابق با ضوابط این پیوست ، تغییراتی در شیوه اجرای وال پست جهت مهار دیوارهای غیر سازه ای به وجود آمده و برخی از ضوابط تغییر کرده است .