کاربرد میلگرد انتظار در اتصال درزها چیست؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، آرماتور انتظار اغلب برای اتصال سطح بخش‌های مختلف یک عضو یا عضوهای مختلف به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی از سازه‌های بتنی، به منظور کنترل رخ دادن و گسترش ترک، از درزهای اجرایی، انبساطی (جابجایی) و یا انقباضی (کنترلی) استفاده می‌شود. این درزها، به انتقال و توزیع بهتر نیرو درون بخش‌های مختلف بتن کمک می‌کنند. استفاده از میلگردهای انتظار در سطح اتصال این درزها، باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود. میلگردهای انتظار اغلب در کنار درزهای اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

                                                                     میلگرد انتظار در اتصال درزها

 

در بتن‌ریزی‌های مرحله‌ای، هر لایه پس از سخت شدن لایه قبلی ریخته می‌شود. به این ترتیب، فاصله کوچکی بین دو لایه (درز اجرایی) به وجود می‌آید. در صورت وجود بارگذاری‌های دینامیک و یا بارهای سنگین، استفاده از آرماتور انتظار می‌تواند دو طرف درز اجرایی را به خوبی به هم متصل کند. این کار باعث بهبود انتقال بار و مقاومت سازه می‌شود. به طور کلی، در صورت امکان باید از ایجاد درزهای اجرایی درون عضوهای بتنی خودداری شود. با این وجود، ایجاد این درزها در برخی از دال‌ها، ستون‌ها و تیرهای بزرگ اجتناب‌ناپذیر است.

 

مزایای میلگرد انتظار چه هستند؟

از مزایای اصلی آرماتور انتظار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود انتقال و توزیع بارها بین عضوهای مختلف
  • افزایش ظرفیت باربری دال
  • افزایش عمر سازه با کاهش تاثیر بارگذاری بر روی درزها
  • کاهش تغییر شکل و تنش
  • افزایش سرعت اجرا
  • کاهش مصرف میلگرد
  • امکان گسترش سازه (افزودن طبقات جدید)

استفاده از میلگردهای انتظار، یک اقدام پیشگیرانه برای مقابله با اثرات منفی تشکیل درزهای سرد بین عضوهای مختلف است. به همین دلیل، نمی‌توان عیب بخصوصی را برای استفاده از این میلگردها در نظر گرفت. با این وجود، اجرای صحیح و دقیق میلگردهای انتظار، اهمیت بسیار بالایی در پایداری سازه‌های بتنی و امکان گسترش آن‌ها دارد. به همین دلیل، فرآيند آماده‌سازی و بتن‌ریزی بر روی آن‌ها باید با نظارت کافی همراه باشد.