کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

در این بخش قصد داریم به بررسی طراحی داخلی 5 خانه بپردازیم که در آن ها از دیوار آجری در دکوراسیون داخلی استفاده شده است. سبک این 5 خانه با یکدیگر متفاوت است اما در همه ی آن ها از آجر استفاده شده است و این موجب منحصر به فرد شدن این طرح ها شده است با ما  همراه باشید.

خانه ی اول:

طراح داخلی: Angelina Alekseeva
در این خانه سطح چند دیوار به صورت آجری است. بافت خشن این دیوارهای آجری در تضادی آشکار با مبلمان نرم و مصالح داخل اتاق قرار دارد. جالب است که این چند دیوار به صورت سفت کاری رها شده اند تا بافت آجری آن ها آشکار و در معرض دید باشد.

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

خانه ی دوم:

طراح داخلی: Howard Chu
در این خانه دیوارهای آجری در ترکیب با مصالح دیگر به کار رفته است. برای هماهنگی کف با دیوارهای آجری در دکوراسیون داخلی دفتر کار از کفپوش چوبی استفاده شده است. در این خانه مصالح عمدتاٌ دارای بافتی نرم هستند تا با بافت آجر در تضاد باشند.

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

خانه ی سوم:

طراح داخلی: Elena Arsenteva
در این خانه نیز مانند دو نمونه ی قبلی آجر در ترکیب با مصالح با بافت نرم مانند چوب و مبلمان خاکستری به کار رفته است. تفاوت این خانه با دو مورد قبلی سبک صنعتی است که دارد.

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

خانه ی چهارم:

طراح داخلی: Vladimir Bolotkin
استفاده از رنگ قرمز در دکوراسیون داخلی این خانه سبب گرم شدن فضای داخلی شده. به کار بردن مبلمان زرد رنگ و فرشی با طرح خلاقانه از جنبه های خلاقانه ی این طرح است. نکته ی جالب دیگر در مرد طراحی داخلی این خانه این است که کتاب ها به گونه ای بر روی قفسه های کوچک کتاب قرار گرفته اند که به نظر میرسد توده های کتاب بر روی هم انباشته شده اند. کاربرد آجر در یکی از دیوارهای حمام نیز باعث شده تا دکوراسیون داخلی حمام حالتی قدیمی پیدا کند و مینیمال نباشد.

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

خانه ی پنجم:

دیوار آجری که در دکوراسیون داخلی این خانه به کار رفته مانند نمونه ی اول دیوار ساختمان است که به حال سفت کاری رها شده با این تفاوت که در این نمونه با پرداخت سطح آجرها، بافتی تمیز و صافتر به وجود آمده است.

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی

کاربرد آجر در دکوراسیون داخلی