پیکتاژ ستون بتنی 

ستون بتنی

اجرای ستون بتنی معمولا طی شش مرحله شامل پیکتاژ یا پیاده کردن نقشه بر روی زمین، آرماتوربندی، قالب‌بندی، بتن‌ریزی (جانمایی، پرداخت اولیه، عمل آوری)، باز کردن قالب و پرداخت نهایی انجام می‌گیرد. در ادامه، هر یک از مراحل اجرای ستون بتنی را معرفی می‌کنیم.

پیکتاژ ستون بتنی 

پیکتاژ یا پیاده کردن نقشه بر روی زمین، اولین مرحله در اجرای ستون بتنی است. در این مرحله، محدوده اجرای ستون توسط رنگ یا گچ بر روی زمین مشخص می‌شود. دقت علامت‌گذاری، تاثیر زیادی بر روی اجرای صحیح ستون دارد. پیکتاژ ستون شامل دو مرحله زیر است:

  • پیاده کردن محل قرارگیری ستون بتنی بر روی فونداسیون

پس از علامت‌گذاری محدوده و نقاط مرکزی، حفر ترانشه برای آماده‌سازی محل اجرای ستون بتنی و فونداسیون با دقت بالا انجام می‌گیرد. این مرحله نیازمند نظارت بالا و بررسی مداوم محل حفر ترانشه و اطمینان از مطابقت آن با طرح است. در صورتی که پیاده‌سازی ستون بر روی فونداسیون به خوبی انجام نگیرد، احتمالا المان‌های دیگر سازه نیز با خطا ساخته می‌شوند.

  • پیاده کردن محل قراگیری ستون بتنی بر روی ستون پایینی

پس از اجرای ستون‌های متصل به فونداسیون و در هنگام بتن ریزی دال طبقات بالایی، باید تمهیدات لازم برای مشخص کردن محل دقیق ستون‌ها به منظور مطابقت راستا و سطح مقطع آن‌ها بر روی یکدیگر در نظر گرفته شود. استفاده از میلگردهای انتظار و ایجاد پایه ستون می‌تواند این فرآیند را ساده‌تر کند.

نحوه میلگرد گذاری ستون بتنی - مجله سلامتی ایران