پمپ بتن چگونه کار می کند ؟

پمپ بتن چگونه کار می کند ؟

 

مکانیزم‌های مختلفی برای پمپاژ مخلوط‌های سیمانی وجود دارند. با این حال، متداول‌ترین مکانیزم مورد استفاده برای انتقال این مخلوط‌ها، مکش و تخلیه است. بتن یک مخلوط سنگین، ساینده، با ویسکوزته بالا و تکه‌های سنگ سخت است. در صورت عدم تحرک، مخلوط بتن تازه سخت می‌شوند و امکان جابجایی خود را از دست می‌دهد. مکانیزم پمپاژ بتن بر اساس ورود و خروج پیوسته مخلوط برای جلوگیری از سخت شدن آن در حین انتقال است.

در این بخش، نحوه عملکرد یک پمپ بتن پیستونی با دو سیلندر را توضیح می‌دهیم. در بخش بعدی، مکانیزم انواع دیگر پمپ‌های بتن را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پمپ پیستونی نمایش داده شده در تصویر زیر، با ورود بتن تازه به درون قیف، یکی از پیستون‌ها، مخلوط را به داخل سیلندر خود می‌کشد. با عقب رفتن این پیستون، پیستون دیگر به سمت جلو حرکت می‌کند. در مرحله بعد، بتن موجود در پمپ به سمت لوله تخلیه فشار داده می‌شود. در عین حال، پیستون دیگر به سمت عقب حرکت کرده و مخلوط بتن را از درون قیف به درون سیلندر خود می‌کشد.

 

 

مکانیزم مکش و تخلیه بتن درون سیلندر پمپ
                                                                             مکانیزم مکش و تخلیه بتن درون سیلندر پمپ

 

با رسیدن پیستون به نقطه انتهایی، موقعیت سوپاپ (دریچه ورود و خروج) تغییر می‌کند. این سوپاپ، مسیر اتصال سیلندر به قیف یا لوله تخلیه را تغییر می‌دهد. با جابجایی سوپاپ، وظیفه پیستون‌ها در مکش و تخلیه برعکس می‌شود.

 

 

 

مکانیزم تغییر محل سوپاپ و جابجایی پیستون‌ها
                                                                              مکانیزم تغییر محل سوپاپ و جابجایی پیستون‌ها