وصله کوپلر میلگرد (وصله‌ مکانیکی)

یکی دیگر از روش‌های وصله آرماتورها کوپلینگ است که این امر با بکارگیری وسایل مکانیکی خاص نظیر کوپلر انجام می‌شود.

با توجه به اینکه کنترل کیفیت اتصالات کوپلینگ در کارخانه انجام می‌شود، در صورت استفاده از اجناس با کیفیت و اجرای صحیح می‌توان از عملکرد صحیح و وقوع شکست خارج از محدوده کوپلینگ‌ها اطمینان حاصل کرد. میلگردها پس از برش در اندازه مورد نظر جهت رزوه شدن به کارخانه فرستاده می‌شوند. در صورت زیاد بودن تعداد میلگردها اجاره دستگاه رزوه زن مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.

کوپلرها درانواع مختلف مانند کوپلر استاندارد، کوپلر تبدیل، کوپلر جوشی، کوپلر انتهایی، کوپلر پیچی و کوپلر موقعیت جهت اجرای اتصال کوپلینگ تولید می‌شوند.

 

 

 

 

کوپلرها درانواع مختلف کوپلر استاندارد، کوپلر تبدیل، کوپلر جوشی، کوپلر انتهایی، کوپلر پیچی و کوپلر موقعیت جهت اجرای اتصال کوپلینگ تولید می‌شوند.

 

کوپلر استاندارد

یکی دیگر از روش‌های وصله میلگردها استفاده از کوپلر استاندارد است. کوپلر استاندارد از متداول‌ترین انواع کوپلرها جهت اتصال کوپلینگ آرماتورهای با قطر یکسان است. این تکنیک در حالتی که حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. رزوه‌های داخلی هر  دو طرف این نوع کوپلر راست گردند و با چرخش کاملا سفت می‌شود.

 

 

 

 

کوپلر تبدیل

این نوع کوپلر جهت اتصال دو آرماتور با قطرهای متفاوت استفاده می‌شود. برای اتصال هر دو سایز آرماتور باید از کوپلر خاص همان سایزها استفاده کرد.

 

 

 

 

کوپلر انتهایی

این نوع کوپلر برای مواردی که امکان تامین طول مهاری در بتن از طریق ایجاد خم انتهایی وجود ندارد به عنوان روش جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

 

کوپلر پیچی

در جاهایی که امکان ایجاد رزوه وجود ندارد، مانند کوتاه شدن ریشه آرماتورها در ستون‌ها و دیوارهای برشی، از این نوع کوپلر استفاده می‌شود. در این تکنیک، انتهای میلگرد در داخل کوپلر قرار گرفته و پیچ‌ها روی آرماتور سفت می‌شوند.

 

 

کوپلر جوشی

با توجه به این که آرماتورهای AIII جوش پذیر نیستند برای اتصال این آرماتورها به یک صفحه فلزی از این نوع کوپلرها استفاده می‌شود. برای این کار ابتدا سر آرماتور رزوه شده و درون کوپلر پیچ شده و سپس کوپلر به قسمت فلزی مورد نظر جوش داده می‌شود.

 

 

کوپلر موقعیت

این نوع آرماتورها به صورت نر و ماده برای حالتی که هیچ یک از دو آرماتور قادر به حرکت نبوده و در دو قسمت مجزا از یکدیگر قرار داشته باشند طراحی شده است. قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی آن است. قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی بوده و مهره قفل کننده برای محکم کردن اتصال به کار می‌رود.