وصله جوشی در آرماتورها

وصله جوشی میلگردها با جوش دادن دو میلگرد به یکدیگر و به دو طریق زیر انجام می‌شود:

فورجینگ

اتصال جوشی نوک به نوک خمیری که به آن جوش الکتریکی تماسی گفته می‌شود و به عملیات فورجینگ معروف است. در صورت اجرای صحیح فورجینگ نقطه گسیختگی در تست کشش، خارج از ناحیه وصله واقع می‌شود.

اتصال فورجینگ فقط در صورتی مجاز است که قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده از 10 میلیمتر و برای فولادهای سرد اصلاح شده از 14 میلیمتر کمتر نباشد.هم چنین قطر دو میلگرد اتصال نیز باید با یکدیگر متناسب باشد و نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شونده از 1.5 تجاوز نکند.

در روش فورجینگ دو سر آرماتور به وسیله شعله حاصل از گاز اکسیژن و استیلن تا حرارت حدود 1200 تا 1300 درجه سیلیسیوس سرخ شده و به حالت خمیری در می‌آیند. سپس دو آرماتور توسط جک هیدرولیکی با فشار مناسب به هم آمیخته می‌شوند. مقدار فشار پمپ باید به گونه‌ای باشد که قطر محل جوش به اندازه حدود 1.4 برابر قطر اولیه آرماتور برسد.

 

نکات مهم جوش فورجینگ در وصله آرماتورها

  • برای اجرای صحیح فورجینگ باید دوسر میلگردها به صورت کاملا صاف و عمود بر محور طولی بریده شده و به گونه‌ای در گیره قرار بگیرند که نلغزند. هنگام قرارگیری آرماتورها درون گیره، نوک پیچ نباید روی آج آن بسته شود.

 

 

 

 

  • نوک پیچ باید بین دو آج میلگرد بسته شود تا در صورت وارد آمدن فشار، میلگردها نلغزند و جوش از حالت استاندارد خارج نشود.
  • برای ایجاد حرارت یکنواخت، شعله باید کاملا عمود بر آرماتورها باشد و میلگردها در مرکز شعله به هم وصله شوند. این حرارت دادن تا زمانی که محل اتصال و اطراف آن به حالت خمیری درآیند و سرخ شوند ادامه می‌یابد.
  • ریختن آب روی محل جوش فورجینگ موجب ایجاد ترک و تردی فولاد می‌شود لذا از انجام این کار اجتناب کنید.
  • با توجه به اینکه امکان انجام آزمایش‌های غیرمخرب مانند اولتراسونیک بر روی اتصال فورجینگ وجود ندارد، لازم است تا تمامی وصله‌ها به صورت چشمی بازرسی شوند.
  • از بخش درز جوش که قطورترین قسمت است تا قطر اصلی میلگرد باید شیب ملایم و یکنواختی داشته باشد. عدم وجود شیب یکنواخت می‌تواند به دلیل تنظیم نبودن فشار پمپ و یا حرارت بیش از حد مشعل باشد.
  • بهتر است پیش از انجام جوش آرماتورهای اصلی، چند نمونه تهیه شده و تست خمش توسط خم هیدرولیک انجام گیرد.
  • نمونه‌ها توسط جک از محل جوش تا 90 درجه خم می‌شوند، عدم بروز ترک یا شکستگی در محل جوش فورجینگ بیانگر صحت اتصال است.
  • جهت اطمینان بیشتر نیز می‌توان چند نمونه را برای تست کشش به آزمایشگاه فرستاد. محل گسیختگی در آزمایش کشش باید خارج از محل جوشکاری شده باشد.