وزن حجمی یا وزن مخصوص مرطوب خاک چیست؟

وزن حجمی یا وزن مخصوص مرطوب خاک

وزن حجمی خاک، چگالی تمام ذرات تشکیل‌دهنده آن (جامد و مایع) است. برای تعیین این پارامتر، ابتدا باید وزن توده خاک را به دست آورد. وزن توده خاک، با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

 

  • W: وزن توده خاک
  • S: درجه اشباع
  • n: تخلخل
  • ρw: چگالی آب
  • g: شتاب گرانش برابر با 9.8 نیوتن بر کیلوگرم
  • V: حجم توده خاک

 

به این ترتیب، وزن حجمی خاک برابر خواهد بود با:

 

 

وزن مخصوص خشک خاک چیست؟

در صورتی که خاک کاملا خشک باشد، وزن حجمی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

 

 

البته در خاک‌های کاملا خشک، وزن حجمی به راحتی و با اندازه‌گیری وزن حجم مشخصی از خاک به دست می‌آید.

 

وزن مخصوص نسبی یا تراکم نسبی خاک چیست؟

«وزن مخصوص نسبی» (Relative Density) یا تراکم نسبی، معیاری برای نمایش میزان خاک یا سستی آن است. مقدار این کمیت توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

 

  • RD: وزن مخصوص نسبی
  • emax: تخلخل خاک در شل‌ترین حالت (بیش‌ترین حفره)
  • emin: تخلخل خاک در متراکم‌ترین حالت (کم‌ترین حفره)

 

مقدار تراکم نسبی خاک از ۰ تا ۱ تغییر می‌کند. پایین بودن مقدار این کمیت (مثلا کمتر از 0.5)، قابلیت تراکم‌پذیری بالای خاک را نمایش می‌دهد. در این شرایط، لرزش‌های ناگهانی (مانند زلزله) می‌تواند باعث افزایش تراکم خاک و پیامدهای ناگوار شود.