وال پست گالوانیزه چیست؟

وال پست منقطع گالوانیزه (ناودانی منقطع گالوانیزه) به همراه میلگرد بستر مارکت سازه به منظور تسلیح و مقاوم سازی دیوار در زمان زلزله (طبق پیوست ششم آیین نامه 2800 زلزله) استفاده می‌شود. اگرچه در سال‌های گذشته مقاوم‌سازی دیوار با نبشی‌‏کشی انجام می‌گرفت، ولیکن به بخاطر عدم رفتار مناسب نبشی‌ها در زمان زلزله به دلیل اتصال در منطقه حفاظت شده تیر و عدم تسلیح دیوار در حال منسوخ شدن است.

استفاده از وال پست منقطع گالوانیزه (ناودانی منقطع گالوانیزه) به همراه میلگرد بستر علاوه بر بهبود عملکرد دیوارهای غیر سازه‌ای، سبب کاهش هزینه ها می‌شود.

مزایای اجرای وال پست با ساختار گالوانیزه عبارتند از:

  • سیستم آن مدولار است.
  • برای تکمیل دستی نصب و راه‌اندازی از محصولات نیمه تمام و قطعات پیش ساخته صنعتی استفاده می‌کند.
  • وزن آن بسیار کم است.
  • دارای پشتیبانی ساده و اجزای به هم پیوسته است.
  • قاب مستقل است (نیازی به ساختار کمکی نیست).
  • تحمل و انتقال بارهای استاتیک اضافی (بار ثابت، بار زنده).
  • به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری اجزای مورد استفاده در سیستم، مکان‌یابی و نصب درها ، پنجره ها، تجهیزات بهداشتی و سایر لوازم جانبی آن آسان است.
  • قابل تجزیه و استفاده مجدد یا بازیافت است.
  • عایق صدا برای جلوگیری از انتقال سر و صدا در دیوار از داخل به خارج و بالعکس استفاده می‌شود و ممکن است به طور کامل از ساختمان جدا شود (برای جلوگیری از پل های صوتی).
  • مقاومت در برابر آتش در شرایط مختلف حتی توانایی دیوار، آتش را از داخل به خارج (به عنوان مثال، برای محفظه احتراق) و از خارج به داخل (به عنوان مثال، راه فرار) تضعیف می‌کند.

 

 

اهمیت نبشی‌کشی دیوارها

بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰، مهار شدن لبه آزاد دیوارها اهمیت دارد. در واقع از وظایف مهم مهندس ناظر این است که مالک را ملزم به اجرای وال پست برند رادپست نماید، به این صورت که لبه‌های آزاد دیوارهای پیرامونی، در بازشوها و در قسمت‌هایی که دیوار ادامه ندارد و نیز در دیوار جان پناه باید دیوار مهار شود. این مورد باید در زمان شروع سفت‌کاری در دستور کار مالک قرار بگیرد.