نکات بتن ریزی سقف کامپوزیت

  • بتن با اسلامپ حدود 8 جهت اجرای سقفها مناسب است. شل کردن زیاد بتن جهت سهولت اجرا و تسطیح آسان موجب آب انداختگی و افت محسوس مقاومت بتن می‌گردد.

 

بتن ریزی سقف کامپوزیت

 

  • پاشیدن سیمان خشک روی بتن جهت کاهش میزان آب انداختگی مجاز نیست.
  • ضخامت بتن سقف حین بتن ریزی باید توسط شاخص‌هایی اندازه گیری شده تا از افزایش بی مورد آن و سنگین شدن سازه پیشگیری شود. این شاخص‌ها با جوش دادن دو تکه میلگرد عمود بر هم به شکل صلیب ساخته می‌شود.
  • ویبره سقفها در هنگام بتن ریزی جهت پر کردن فضاهای خالی و خروج حباب‌های هوا الزامی است.
  • عملیات ماله کشی و پرداخت بتن همزمان با بتن ریزی هر قسمت انجام شده تا سطح کار کاملا تراز و صاف شود.
  • از ماله کشی و پرداخت زیاد سطح بتن مخصوصا در بتن‌های با اسلامپ بالا اجتناب شود. زیرا این کار موجب آب انداختگی بالا و بروز ترک‌های زیاد پس از خشک شد بتن می‌گردد.
  •  در بتن ریزی سقف کامپوزیت در هوای سرد، تمهیدات لازم نظیر استفاده از مواد افزودنی بتن زود گیر کننده یا ضد یخ فراهم شود.

یخ زدن بتن سقفها به دلیل ضخامت کم و سطح وسیع کاملا محتمل و موجب افت محسوس مقاومت آن خواهد بود. سطح بتن یخ زده پوسته پوسته شده و با فشار کم به راحتی فرو رفته و خرد می‌شود.

  • پوشاندن دور کار با گونی، روشن کردن آتش یا قرار دادن چند مشعل در زیر سقفها و پهن کردن لایه پلاستیک یا پشم شیشه روی آن جهت کاهش احتمال یخ زدگی کاملا موثر است.

به راحتی با تهیه رول‌های پشم شیشه یا پوشش نایلونی می‌توان عایق بسیار مناسب جهت حفاظت بتن تهیه نمود.

  • پس از بتن ریزی تا حداقل 3 روز باید سطح بتن مرطوب نگه داشته شود. غرقاب کردن سقفها یا پهن کردن گونی نخی روی سطح جهت حفظ رطوبت مفید است.
  • از باز کردن زود هنگام قالب‌ها و برداشتن شمع‌ها مخصوصا در فصول سرد سال اجتناب شود. افزایش محسوس خیز سقفها در اثر باز کردن زود هنگام قالب‌ها کاملا محتمل است.

 

 

نحوه اجرا سقف کامپوزیت

پس از تکمیل جوشکاری ، اتصالات و نصب کلیه برش گیرهای تیرها، ابتدا چهار تراش‌ها با استفاده از گوه‌های چوبی زیر بال فوقانی تیرها نصب می‌شوند.

 

برش گیر چیست؟

برای سقف عرشه فولادی، برش گیر از نوع گل میخ استفاده می‌شود و برای سقف کامپوزیت ساده، برش گیر از نوع ناودانی است. البته در بعضی از موارد از نبشی هم به جای ناودانی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

وظیفه اصلی برش گیر این است که برش افقی در محل تماس تیر فولادی و دال بتنی را تحمل کند و در نتیجه باعث یکپارچگی در کل تیر شوند. همچنین برای اتصال و یکپارچگی تیرها و دال بتنی استفاده می‌شود.

 

 

 

در نصب برش گیرها به جهت آن‌ها دقت کنید.

 

 

 

سپس تخته‌ها روی چهار تراش‌ها قرار گرفته و صفحات فلزی روی سقفها پهن می‌گردد.

در مرحله بعد جهت جلوگیری از چسبیدن ورق‌ها به بتن و سهولت هنگام باز کردن، روی سقفها با استفاده از روغن سوخته یا گازوئیل چرب می‌شود.

پس از درز گیری سقف، یک شبکه مش در دو جهت عمود برهم به فواصل 10 تا 20 سانتی متر متناسب با سایز آرماتور و بار وارده اجرا می‌شود.

در مرحله بعدی پس از تعبیه محل باز شوها و داکت‌های تاسیسات و نصب آرماتورهای تقویتی مورب اطراف آن‌ها، بتن ریزی سقفها به ضخامت 8 تا 10 سانتی متر متناسب با نقشه‌های سازه اجرا می‌گردد.