نمایش سگمنت در تری دی مکس

نمایش سگمنت در تری دی مکس

نمایش سگمنت ها در تری دی مکس به دو روش قابل انجام می‌باشد.

 

1- نمایش سگمنت آبجکت انتخاب شده

ابتدا بر روی (Shading Viewport Label Menu) کلیک نمایید و گزینۀ (Per-View Preference) را انتخاب کنید.

 

 

از پنجرۀ باز شده تیک گزینۀ (Display Selected with Edged Faces) را فعال نمایید.

 

 

از این بعد، سگمنت آبجکت‌هایی که در حالت انتخاب هستند، نمایش داده می‌شود.

 

 

2- نمایش سگمنت تمامی آبجکت ها

ابتدار بروی (Shading Viewport Label Menu) کلیک نمایید. و گزینه (Edged Faces) انتخاب کنید.

 

 

Edged Faces: در این حالت (Edge) تمامی آبجکت ها نمایش داده می‌شود.

 

 

 

 

آموزش create panel در تری دی مکس

 

Create Panel وظیفۀ ساخت هر نوع شئ که در تری دی مکس ساخته می‌شود را بر عهدۀ دارد.

 

 

Category: از این قسمت متناسب با نوع آبجکت می‌توانید یکی از 7 دسته را انتخاب نمایید. دستۀ پیش‌فرض (Geometry) می‌باشد.

 Geometry

 Shapes

 Lights

 Cameras

 Helpers

 Space Warps

 Systems

 

Subcategory: متناسب با انتخاب دسته، زیردسته‌های آن تغییر می‌کند. برای مثال وقتی دستۀ (Geometry) را انتخاب می‌کنید، زیردسته‌های (Standard Primitives, Extended Primitives, Compound Objects, Particle Systems, Patch Grids, and NURBS Surfaces) فعال می‌شوند.

Object Type: در این قسمت دکمۀ‌هایی با نام‌های مختلف وجود دارد که این فرصت را برای ما مهیا می‌کند تا هندسۀ ویژه‌ای ترسیم نماییم و همچنین می‌توانید با فعال‌کردن چک‌باکس (AutoGrid) شئ مورد‌نظر را در ازای جهت نرمال شئ دیگر ترسیم کنید.

Name and Color: در این رول اوت امکان تعریف نام و انتخاب رنگ آبجکت برای شما مهیا شده است.

Creation Method: بسته به نوع آبجکت پارامترهای این رول اوت تغییر می‌کنند. برای مثال: وقتی بر روی دکمۀ (Box) کلیک کنید، در (Creation Method) دو گزینۀ (Box) و (Cube) فعال می‌شود که با انتخاب گزینۀ (Box) به شما امکان ترسیم مکعب و مستطیل داده می‌شود. با انتخاب گزینۀ (Cube) امکان ترسیم مکعب برای شما مهیا خواهد ‌شد.

 

توجه: در هنگام ترسیم هر آبجکتی گرفتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث پدید‌آمدن یک عملی می‌شود. به‌عنوان مثال: هنگام ترسیم آبجکت (Box) باعث مربع ساخته شدن پایۀ این آبجکت می‌شود و از مستطیل شدن آن جلوگیری می‌کند.

 

Keyboard Entry: در این رول اوت می‌توانید با وارد نمودن ابعاد آبجکت و محل قرارگیری بر روی محور مختصات و کلیک بر روی دکمۀ (Create) آبجکت مورد‌نظر را ایجاد نمایید.

Parameters: با تغییر مقادیر این رول اوت می‌توانید ابعاد آبجکت و تعداد سگمنت‌های آبجکت را تغییر دهید.

 

توجه: تغییر این مقادیر از این قسمت باعث تغییر پارامترهای پیش‌فرض (Creation Parameters) می‌شود و از این به بعد در صورت ترسیم آبجکت این پارامترها بر روی آبجکت اعمال می‌شود.

توجه: بهتر است این پارامترها را از پنل (Modify) تغییر دهید تا پیش‌فرض پارامترها تغییر نکند.

 

Other rollouts: بسته به نوع آبجکت رول اوت‌های دیگری اضافه می‌شوند که در قسمت‌های موردنظر توضیح داده خواهد شد.