نقشه خوانی مقطع ساختمان چگونه است ؟

مقطع

«نقشه مقطع» (Section Drawing) یا «نقشه مقطعی» (Sectional Drawing)، نمایش جانبی ساختمان در راستای یک صفحه عمودی است. این نقشه، امکان مشاهده فضاهای داخلی سازه و ارتباط بخش‌های مختلف آن با یکدیگر را فراهم می‌کند. راستای نقشه‌های مقطع، معمولا بر روی نقشه‌های پلان و نماهای جانبی مشخص می‌شود. مقیاس نقشه‌های مقطع به ابعاد ساختمان بستگی دارد.

 

نقشه مقطع

 

 

تصویر بالا، نقشه مقطع یک ساختمان را نمایش می‌دهد. در این نوع نقشه، برش بخش‌های مختلف سازه نظیر دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها، توسط هاشور، خطوط ضخیم یا الگوهای دیگر نشان داده می‌شود. نقشه مقطع، بخش‌هایی از ساختمان را نشان می‌دهد که امکان نمایش آن‌ها توسط خط‌چین (المان‌های پنهان) در نقشه‌های دیگر وجود نداشته باشد.

 

 

مقایسه نقشه پلان، نمای جانبی و مقطع

 

 

نقشه خوانی ساختمان، یکی از مهارت‌های مهم در رشته‌های مرتبط با طراحی و اجرای سازه‌های عمرانی است. مهندسان، طراحان و کارکنان بخش‌های مختلف پروژه‌های ساختمانی، باید متناسب با وظایف خود، قادر به خواندن و تفسیر نقشه‌های معماری، سازه‌ای، تاسیساتی و غیره باشند.

«نقشه مقطع» (Section Drawing) یا «نقشه مقطعی» (Sectional Drawing)، نمایش جانبی ساختمان در راستای یک صفحه عمودی است. این نقشه، امکان مشاهده فضاهای داخلی سازه و ارتباط بخش‌های مختلف آن با یکدیگر را فراهم می‌کند. راستای نقشه‌های مقطع، معمولا بر روی نقشه‌های پلان و نماهای جانبی مشخص می‌شود. مقیاس نقشه‌های مقطع به ابعاد ساختمان بستگی دارد.

در این نوع نقشه، برش بخش‌های مختلف سازه نظیر دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها، توسط هاشور، خطوط ضخیم یا الگوهای دیگر نشان داده می‌شود. نقشه مقطع، بخش‌هایی از ساختمان را نشان می‌دهد که امکان نمایش آن‌ها توسط خط‌چین (المان‌های پنهان) در نقشه‌های دیگر وجود نداشته باشد.