نقش قرارداد طراحی معماری چیست؟

قرارداد معماری

قرارداد در ابتدایی‌ترین حالت خود، سندی برای برقراری ارتباط بین کارفرما و معمار است. همه چیز را روی میز می‌گذارد و همه را از انتظارات و نقشی که بازی می‌کنند، آگاه می‌کند. اگر قرارداد به خوبی تنظیم شود، در وهله اول از بروز مسائل جلوگیری می‌کند و کار به مرحله حل اختلاف نمی‌رسد.

قرارداد معماری

قرارداد معماری شامل چه مواردی است؟

حداقل، هر قرارداد باید حاوی نام، آدرس و امضاهای هر دو طرف، دامنه کار، هزینه پروژه، شرایط پرداخت، برنامه کار و مسئولیت های طرفین باشد.

  1. نام کامل، آدرس و امضاهای هر دو طرف

بدون این مولفه‌ها، قرارداد شما فقط یک کاغذ بی‌فایده است. با وجود اهمیت درج چنین اطلاعاتی، فراموش کردن آن آسان است، بنابراین این مورد را دوباره بررسی کنید.

  1. محدوده کار

از آنجا که یک قرارداد اساساً ارتباط بین دو طرف در مورد کارهایی است که انجام می‌شود، باید دامنه کاملی از کار را شامل شود. به‌این‌ترتیب هر دو طرف می‌توانند اطمینان حاصل کنند که با توصیف یکسان مواد، کیفیت کار، برنامه و سایر مشخصات موافق هستند.

  1. هزینه پروژه و شرایط پرداخت

با درج هزینه خدمات، برنامه و شرایط و ضوابط بصورت کاملاً مشخص، هیچ مشکلی از جانب هیچ یک از طرفین در مورد میزان پرداخت و زمان تحققِ پرداخت وجود نخواهد داشت.

  1. برنامه کاری

جزئیاتی مانند زمان شروع پروژه، زمان دستیابی به نقاط عطف و تاریخ اتمام پروژه را درج کنید.

  1. حیطه اختیارات

در طول ساخت و ساز، نیاز به تصمیم‌گیری‌های زیادی وجود دارد، بنابراین باید مشخص شود که چه کسی صلاحیت تصمیم‌گیری را دارد. با ذکر جزئیات آن در قرارداد، ناامیدی یا تأخیر در طول پروژه برطرف می‌شود.

تنظیم و طی مراحل قرارداد، از خسته‌کننده‌ترین مراحل ابتدایی انجام یک پروژه برای معماران تلقی می‌شود. به‌طوری‌که معماران ترجیح می‌دهند، به سرعت از این مرحله گذر کرده و هرگز به آن رجوع نکنند. این شرایط تنها زمانی ممکن است که طرف مقابل مطئمن باشد که هیچ ایراد و نکته ابهامی در قرارداد وجود ندارد و نسخه‌ای از آن همیشه در دسترس معمار است. پس بهتر است تمرکز کافی روی تنظیم قرارداد داشته باشید و نسخه‌ای از آن را همیشه در پوشه پروژه‌تان نگه‌داری کنید.