نرم افزار و ابزارهای محاسبه میلگرد فونداسیون

نرم‌افزار «سِیف» (SAFE)، از بهترین ابزارهای محاسبه میلگرد فونداسیون برای تحلیل و طراحی فونداسیون‌های بتن‌آرمه است. این نرم‌افزار، ابزارها و قابلیت‌های متعددی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. یکی از این قابلیت‌ها، انجام محاسبات مربوط به طراحی میلگرد فونداسیون است.

با استفاده از SAFE، می‌‌توان جزئیات مربوط به میلگردها از قبیل وصله میلگرد، ابعاد میلگرد، علامت‌گذاری میلگرد، شکل میلگرد، حداقل/حداکثر ابعاد میلگرد و غیره را تعیین و ویرایش کرد.

 

نمونه‌ای از طراحی دال به روش نواری در نرم افزار SAFE بر اساس استاندارد ACI 318-14
                                        نمونه‌ای از طراحی دال به روش نواری در نرم افزار SAFE بر اساس استاندارد ACI ۳۱۸-۱۴

 

 

کنترل پوشش میلگردها، تعیین حداقل میلگرد مورد نیاز بر اساس مساحت، تراکم یا تعداد، تعیین مقاومت میلگردها و رسم پلان‌های میلگردگذاری، از قابلیت‌های دیگر SAFE در زمینه محاسبه میلگرد فونداسیون هستند. نتایج این نرم‌افزار، قابلیت اطمینان خوبی دارد. از این‌رو، سازمان نظام مهندسی ساختمان، خروجی تحلیل و طراحی SAFE را به عنوان معیاری برای بررسی چک‌لیست طراحی سازه تایید می‌کند.

از گزینه‌های مربوط به محاسبه میلگرد فونداسیون در چک‌لیست سازه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آیا مقاطع فونداسیون از نظر فولاد، بتن و پوشش میلگردها کنترل شد‌ه‌اند؟
  • آیا کنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی انجام شده است؟
  • آیا آرماتورهای طولی و تقویتی مقاومت کافی (مطابق با خروجی‌های نرم افزار) را دارند؟
  • آیا حداقل آرماتور فونداسیون و فاصله حداقل آرماتورها کنترل شده است؟
  • آیا آرماتور گونه برای فونداسیون بیش از 1 متر در نظر گرفته شده است؟
  • آیا حداقل آرماتور شمع در نظر گرفته شده است؟
  • آیا آرماتورگذاری پاشنه شمع صحیح است؟
  • آیا طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و همچنین محل وصله در فونداسیون ارائه شده است؟
  • آیا مقاطع مناسب طولی و عرضی از نوارهای فونداسیون با ذکر میلگردهای اصلی و تقویتی به درستی رسم شده‌اند؟
  • آیا میلگردهای سراسری فونداسیون در پلان به صورت کامل اجرا شده‌اند؟

ابزارها و قابلیت‌های نرم‌افزار SAFE، امکان پاسخگویی به سوالات بالا را فراهم می‌کند.