نرم افزار اختصاصی طراحی سقف کوبیاکس

کوبیاکس

به منظور ساده‌تر شدن فرآیند طراحی، شرکت کوبیاکس نرم افزار اختصاصی «Cobiax Quick & Light» را به طور رایگان در اختیار کاربران قرار داده است. در این نرم افزار، علاوه بر ارائه انواع دتایل اجرایی، امکان وارد کردن پارامترهای مختلفی نظیر ضخامت المان‌های سطح مقطع سقف، نوع قالب، ابعاد قالب، روش اجرا، نوع درز، مقاومت در برابر آتش و ویژگی‌های بتن فراهم شده است.

 

دتایل سقف کوبیاکس
                                                                      نمونه‌ای از دتایل سقف کوبیاکس EL

 

با وارد کردن هر یک از پارامترها، تصویر سطح مقطع سقف کوبیاس مطابق با تغییرات اعمال شده تغییر می‌کند. به علاوه، نتایج پارامترهای بارگذاری نیز بر اساس استاندارد انتخابی به نمایش درمی‌آیند. به عنوان مثال، تصویر زیر، نمونه‌ای از داده‌های وارد شده برای سقف کوبیاکس SL را نمایش می‌دهد.

 

نرم افزار کوبیاکس

 

در هر مرحله از طراحی می‌توانید جزئیات المان‌های سطح مقطع را مطابق تصویر زیر مشاهده کنید.

 

 

علاوه بر این، امکان گرفتن خروجی از نتایج به صورت گزارشی از اطلاعات ورودی و نتایج خروجی طراحی نیز وجود دارد.

 

 

به منظور ساده‌تر شدن فرآیند طراحی، شرکت کوبیاکس نرم افزار اختصاصی «Cobiax Quick & Light» را به طور رایگان در اختیار کاربران قرار داده است. در این نرم افزار، علاوه بر ارائه انواع دتایل اجرایی، امکان وارد کردن پارامترهای مختلفی نظیر ضخامت المان‌های سطح مقطع سقف، نوع قالب، ابعاد قالب، روش اجرا، نوع درز، مقاومت در برابر آتش و ویژگی‌های بتن فراهم شده است.