نحوه ساخت و اجرا سقف تیرچه کرومیت

ساخت و اجرا سقف تیرچه کرومیت ترکیبی از تیرچه‌های فلزی و دال بتنی روی آن است که با عملکرد به صورت تیرهای T شکل، بار را به تیرهای اصلی انتقال می دهد.

خرپاهای فلزی در این سیستم به صورت خود ایستا با تکیه گاه مفصلی هستند که جز در موارد محدود و در دهانه بلند نیازی به شمع بندی ندارند.

بال تحتانی تیرچه‌ها عموما از تسمه فولادی به عرض حداقل 8 سانتی متر ساخته شده که به منزله عضو کششی خرپا، بارهای وارده را تحمل می‌کند.

بال فشاری فوقانی نیز معمولا از تسمه، نبشی یا ناودانی و اتصال دو عضو کششی و فشاری با استفاده از میلگردهای مورب جهت ایستایی خرپا تامین می‌شود.

جهت اجرای سیستم کرومیت ابتدا تیرچه‌ها با توجه به طول دهانه و مطابق با نقشه‌های اجرایی ساخته می‌شوند. ساخت تیرچه‌ها به دو صورت دستی در کارگاه و یا سفارش تولید در کارخانه قابل اجرا است.

سرعت اجرای پایین‌تر، کیفیت نسبی کمتر و قیمت ارزان‌تر، از ویژگی‌های روش دستی نسبت به روش اتوماتیک به شمار می‌رود.

در مرحله بعد برای ایجاد تکیه گاه مناسب، نبشی‌های فولادی روی جان تیرهای اصلی جوش شده و تیرچه‌ها روی آن قرار داده می‌شود.

لازم به ذکر است که در صورت هم ارتفاع بودن تیرچه با تیر اصلی، نیازی به نصب نبشی نبوده و تیرچه‌ها روی بال پایینی تیر اصلی قرار می‌گیرند.

جهت جلوگیری از افتادن و یا در رفتن تیرچه از روی تیر، انتهای آن‌ها به طول حداقل 5 سانتی متر به تکیه گاه جوش داده می‌شود.

پس از این مرحله بلوک‌های سفالی و یا پانل‌های یونولیت بین تیرچه‌ها قرار می‌گیرد.

آرماتورهای حرارتی به قطر 6 یا 8 میلی متر در جهت عمود بر تیرچه‌ها به فواصل حداکثر 30 سانتی متر روی سقف پهن می‌شوند.

در مرحله نهایی پس از کنترل آرماتور بندی، نصب قالب‌های پیرامونی، نصب میلگردهای عصایی و اتکای تیرچه‌ها و تمیز کاری سقف، نسبت به بتن ریزی دال به ضخامت حداقل 5 سانتی متر اقدام شده و سطح کار با تخته ماله تسطیح می‌گردد.

 

ابزارهای مورد نیاز در نصب سقف کرومیت

جرثقیل، اره، فرز، پمپ بتن، تیشه، سیم آرماتوربندی، دستگاه جوش و انبر

اگر این سقف به خوبی اجرا شوند، در مقایسه با سایر سقف‌ها دارای مزیت‌هایی مثل انسجام بسیار بالا، ضخامت قابل قبول، عدم نیاز به سقف کاذب، سرعت اجرای بالا خواهند بود.

 

علت لرزش سقف تیرچه کرومیت

اصلی‌ترین علت لرزش سقف تیرچه کرومیت صلبیت پایین آن است.

صلبیت پایین به معنای این است که ممان اینرسی خمشی خارج از صفحه سقف تیرچه کرومیت کم بوده و با اعمال بار روی آن خیز بر می‌دارد. این خیز برداشتن علت ایجاد لرزش سقف تیرچه کرومیت هنگام تردد از روی سقفها می‌شود.

 

نکات اجرایی در ساخت سقف تیرچه کرومیت

در حین ساخت و نصب سقف کرومیت باید به نکات اجرایی آن توجه کرد. نکات اجرایی در ساخت سقف کرومیت به شرح زیر هستند:

 • در ساخت و جوشکاری تیرچه‌ها با دقت و نظارت عمل کنید تا از هرگونه انحنا در اثر عملیات حرارتی جلوگیری شود.
 • آرماتور تیرچه‌ها و کلاف عرضی به صورت ساده یا آج دار و از نوع AI و AII  جوش پذیر انتخاب شوند.
 • حداقل عرض تسمه تحتانی تیرچه برای دهانه‌های زیر 4 متر، 8 سانتی‌متر و برای دهانه‌های بزرگتر، حداقل 10 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.
 • ضخامت ورق‌ها، نبشی‌ها و تسمه‌هایی که در ساخت سقف کرومیت جوشکاری می‌شوند، نباید از 3 میلی‌متر کمتر باشند.
 • طول نشیمن تیرچه‌ها روی تکیه گاه فولادی حداقل 2 سانتی متر در نظر گرفته شود و با جوش به طول حداقل 5 سانتی‌متر و بعد جوش حداقل 3 میلی متر به تکیه گاه جوش شود.
 • در صورت استفاده از نبشی تکیه گاهی، عرض آن حداقل 2 سانتی‌متر از بال تحتانی تیرچه‌ها بزرگتر باشد.
 • در دهانه‌های بلند جهت افزایش صلبیت و تقویت تکیه گاه تیرچه، ترجیحا از نبشی یا تسمه روی بال تحتانی استفاده شود.
 • استفاده از کلاف عرضی به عرض حداقل 10 سانتی متر با استفاده از 2 میلگرد به قطر حداقل 12 میلی‌متر الزامی است. جهت قالب بندی کلاف‌ها باید تخته‌هایی به عرض 12 سانتی متر با سیم نجاری زیر بال تیرچه‌ها نصب گردند.

 

 

 

 

 • برای دهانه‌های تا 5.5 متر حداقل یک کلاف عرضی و در دهانه‌های بزرگتر، کلاف‌ها باید به نحوی اجرا شود که فاصله دو کلاف مجاور هم از 2.5 متر بیشتر نباشد.
 • میلگرد پایینی کلاف به بال زیرین تیرچه‌ و میلگرد فوقانی کلاف به بال بالایی آن جوش شود.
 • فاصله دو میلگرد حرارتی متوالی از 5 برابر ضخامت دال یا 30 سانتی متر بیشتر نشود.
 • ضخامت دال بتنی از یک دوازدهم فاصله آزاد تیرچه‌ها یا 5 سانتی متر کمتر نباشد.