نحوه اتصال دیوار به ستون

در روش قبلی نحوه اتصال دیوار به ستون و مرسوم اجرای وال پست ، شاهد آن هستیم که در کنار ستون ، دوبل نبشی سرتاسری استفاده می شود که این نبشی های سرتاسری ، به کف ، سقف و یا ستون مهار شده و باعث افزایش سختی سازه ، ممانعت از خیز تیر ، ایجاد مزاحمت در محل تشکیل مفصل پلاستیک تیر و … می شوند.

 • ولی طبق پیوست ششم آئین نامه 2800 ، نحوه اتصال دیوار به ستون تغییر کرده و به جای نبشی های سرتاسری از سه روش زیر استفاده می شود :
 • 1-روش اتصال با استفاده از دو نبشی یا ناودانی منقطع
 • 2-روش گیره و قلاب یا شاخک انتهایی
 • 3-روش بست رادیکالی یا همان بست های انعطاف پذیر u شکل ( این روش بیشتر برای هبلکس استفاده می شود )

 

1-اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی منقطع

 • یکی از روش های مناسب برای اتصال دیوار به عضو قائم سازه ای ، استفاده از اتصال کشویی در محل تماس ، به وسیله نبشی یا ناودانی منقطع یا پیوسته می باشد.

در این حالت استفاده از نبشی و یا ناودانی های گرم نورد یا سرد نورد شده فولادی در طرفین دیوار که به نحو مناسبی به عضو قائم سازه ای اتصال داده می شود، توصیه می شود

روش اتصال با استفاده از دو نبشی یا ناودانی منقطع

علت اینکه آیین نامه گفته که این قطعات ناودانی یا نبشی به صورت منقطع و با فاصله نصب شود به این دلیل است که این ناودانی ها سختی را به ستون ها و تیرها وارد نکند و با توجه به اینکه طراح سازه در طراحی خود این مورد را در نظر نگرفته است، سختی ستون را برهم نزند

بال ناودانی باید 7 سانتی متر باشد که زمانی که 3 سانت فوم داخل آن قرار می گیرد، 4 سانت بال برای نگهداری دیوار باقی بماند.

 

 

2-روش گیره و قلاب یا شاخک انتهایی

در صورت استفاده از میلگرد بستر از شاخک انتهایی آن جهت اتصال دیوار به ستون در جهت خارج می توان استفاده نمود و نیازی به استفاده از نبشی یا ناودانی نمی باشد.

 

 

روش اتصال با استفاده از گیره و قلاب یا شاخک انتهایی

 • گیره قطعـه ای اسـت کـه بـه سـتون متصـل شـده ، از ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر تهیه می گردد ، برای بالا بردن استحکام ، بر روی این قطعه فرورفتگی هایی ایجاد  می شود.
 • بـا توجـه به این طراحی ، قطعه گیره  نیروهـای کششـی و تا حـدی پیچشـی وارده را مـی توانـد تحمـل نمایـد و بـه صورتـی اسـت کـه امـکان اتصـال راحـت و تنظیـم آن بـا سـطح آجـر و بلـوک را فراهـم مـی نمایـد.
 • این قطعه جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است .

 

 

 

قطعه قلاب از مفتول با جنس فولاد سخت ساخته شده و جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است . قلاب از شکافی که روی گیره وجود دارد به گیره نصب می شود و روی بلوک قرار می گیرد . و بعد از آن با میلگرد بستر از طریق هم پوشانی وصل می شود و نیازی به هیچ اتصالی مثل جوش دادن یا بستن با سیم مفتول نیست.

پس از نصب گیره باید قطعه قلاب را نصب کرد . قطعه قلاب زمانی که به گیره متصل می شود یک اتصال مفصلی را ایجاد می کند .

 

 مراحل اتصال گیره به ستون بتنی

1-سوراخ کاری

2- بستن پیچ ها

3-اتمام نصب گیره

 

مراحل اتصال گیره به ستون فولادی

روش اتصال گیره به سازه های فلزی : بوسیله الکترود شماره 2 جوش داده می شود.

 

 

3-روش بست رادیکالی یا همان بست های انعطاف پذیر u شکل

ازاین اتصالات برای مهار خارج از صفحه و در عین حال تامین آزادی حرکت در درون صفحه دیوار می توان استفاده نمود.

 

(نام های دیگر بست رادیکالی : بست گونیا یا بست ارتجاعی یو شکل)     

 

-روش اتصال با استفاده بست رادیکالی

در بلوک های هبلکس ، به جای استفاده از  نبشی های منقطع یا گیره و قلاب، میتوان از بست های ارتجاعی برای اتصال بلوک ها به ستون استفاده کرد .

قطعه بست رادیکالی به عنوان نگهدارنده دیوارهای ساخته شده با بلوک های اتوکلاوشده کاربرد دارد.

 

 

 • بست رادیکالی برای دیوارهای بلوک هبلکس استفاده میشود .
 • قطعه بست رادیکالی به دلیل اینکه باید توسط میخ به بلوک متصل شود ، فقط در بلوک های توپر هبلکس استفاده میشود.
 • این قطعه علاوه بر این که میتواند جایگزین نبشی کشی کنار ستون شود، در هشت گیرها نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
 • اتصال این قطعه به ستون در سازه های بتنی با پیچ و رولپلاک و در سازه های فلزی با جوش می باشد .

 

ویژگی ها و شرایط بست های رادیکالی

 • بستها مطابق پیوست ششم آئین نامه 2800 ویژگیها و شرایطی دارد که باید رعایت شود :
 • 1-گالوانیزه یا ضد زنگ باشد
 • ۲-ضخامت حداقل ۲ میلیمتر داشته باشد
 • ۳-عرض حداقل ۳ سانتی متر داشته باشد
 • ۴-با پیچ و رول پلاک نصب شوند .
 • ۵-با میخ فولادی به بلوک نصب شوند .
 • 6-این بستها فقط برای بلوکهای سبک یا هبلکس قابل استفادست.