مهم‌ترین عواملی که بر نمای ساختمان تاثیر می‌گذارند

مهم‌ترین عواملی که بر نمای ساختمان تاثیر می‌گذارند

نما تحت تاثیر فرم کلی ساختمان قرار دارد و تجلی روح کلی بنا است. می‌توان با دیدن نما، هنر، ظرافت و ریزبینی طراح را مشاهده کرد. برخی از عوامل مهم در زیباتر شدن طراحی نما ساختمان ویلا به شرح زیر هستند:

 

فضای ورودی

شکل ساختمان متاثر از تعریف فضای ورودی است، بنابراین برای جذابیت بیشتر باید متمایز و با نور و گیاه تزئین شود. انتخاب فضای ورودی بهینه و جذاب به تنهایی تاثیر بسیاری بر زیبا شدن نمای ساختمان می‌گذارد.

 

عنصر اصلی ساختمان

عنصر اصلی ساختمان می‌تواند پلکانی باشد که طبقات ویلا را با ورودی اصلی داخلی ترکیب می‌کند.

 

گاراژ یا پارکینگ جلو

شکل ساختمان تحت تاثیر حضور یا عدم حضور پارکینگ جلویی بنا است. هنگام طراحی نمای ویلاهای مدرن باید به این نکته توجه داشت که نکات تزئینی خاصی مانند نورپردازی،‌ می‌تواند به گاراژ و پارکینگ بعد دهد و تاثیر زیادی بر نمای ساختمان بگذارد.

 

گاراژ یا پارکینگ جلوطراحی نما ساختمان ویلا

نماهای ساختمانی کشورهای مختلف

نمای ساختمان تحت تاثیر ایده اصلی طراحی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، نما ساختمان‌های مدرن می‌تواند از طبیعت کاربری ساختمان الهام گرفته شود. برای مثال یک ساختمان تفریحی مانند یک کشتی طراحی می‌شود. علاوه بر این، انتخاب نوع نما با توجه به فرهنگ کشورها متفاوت است. به عنوان مثال، نمای ویلاهای خلیج فارس، نمای ویلاهای عربستان سعودی، به ویژه نمای ویلاهای ریاض، در مقایسه با نمای ویلاهای اروپا، آمریکا و هند نورپردازی بیشتری دارند.