مهاربند

مهاربند

مهاربند که با نام بادبند نیز شناخته می‌شود بخشی از سازه است که در اتصال اجزای مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساختمان‌ها از مهاربند برای افزایش کلی مقاومت در برابر نیروهای خارجی (باد، طوفان، زلزله و …) استفاده می‌شود. زمانی که از انواع بادبند در ساخت و ساز استفاده می‌شود نه تنها مراحل اجرایی آسان شده بلکه هزینه های شما نیز کاهش پیدا می‌کنند. در ساختمان‌هایی که سیستم قاب بندی آن‌ها فولادی یا بتن مسلح است می‌توان از روش مهاربندی استفاده کرد.

انواع مـهاربند

به طور کلی قاب های مهاربندی شده به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

قاب مهاربندی شده هم محور

 

مهاربند
مهاربند

 

قاب مهاربندی شده برون محور

 

مهاربند چیست

 

اجرای مـهاربند:

برای اجرای مـهاربند بهترین مقطع ناودانی میباشد

 

اما میتوان از نبشی هم استفاده نمود

 

 

ضوابط اجرایی مهاربندها:

-ابتدا و انتهای طول تیرهای واسط با سخت کننده محکم شوند

-در تیرهای واسط کمتر از ۱ متر، علاوه بر سخت کننده‌، از یک جفت سخت کننده در میان تیر واسط استفاده شود

-طول تیر واسط، از ۰.۲ طول کل دهانه بیشتر نشود

-از به کار بردن تیرهای لانه زنبوری و دوبل در تیر واسط خودداری شود؛

-زاویه بین عضو مهاربند و تیر واسط بین ۳۰ الی ۶۰ درجه محدود شود

 

 

نکات مهم اجرایی مـهاربند:

محور هندسی تیر و ستون و مـهاربند از یک نقطه عبور کند.

طول جوش مناسب و کافی گاست پلیت به مـهاربند تامیین شود

گاست پلیت نباید به نبشی زیر سری جوش شود(تذکر:در صورت وجود گاست پلیت بالای تیر نباید نبشی روسری اجرا گردد

متناسب بودن ابعاد قاب و ابعاد گاست پلیت

 

 اتصال گاست مهاربند
تصویر بالا زلزله سرپل ذهاب است که در آن شکست اتصال گاست مهاربند به (علت عدم جوش گاست به تیر)

 

اجرای مـهاربند به روش معمولی :

 

اجرای مهاربند به روش معمولی

 

اجرای مـهاربند به روش ویژه:

2t حداقل فاصله انتهای انتهای مـهاربند تا محور خمش

محور خمش خطی است که عمود بر محور هندسی مـهاربند است که از انتهای جوش گاست به طرف آزاد ورق گاست رسم  میشود

 

 

ضخامت گاست است t