معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

مهم ترین دغدغه مدیر هر شرکتی، تاثیر محیط کار بر کارمندان است و برای اینکه هر پرسنل روحیه خوبی داشته باشد، باید از محیط کاری خود رضایت داشته باشد تا باعث افزایش راندمان کاری شود. شرکت اداری دکتر Schär AG در بخش جنوبی منطقه تجاری Burgstall واقع شده است که به دلیل رشد مداوم این شرکت، نیاز به افزایش فضا بود و بنابراین بلوک مدیریت گسترش یافت. با توجه به محدودیت مساحت، ساختمان در 3 طبقه در نظر گرفته شد و مشخصه طراحی بخش جدید ساختمان معماری پیچیده، محدود و خطی است. معماری داخلی که در این محیط اداری به کار رفته، علاوه بر اینکه فضایی رسمی را تداعی می کند، به موازات فضایی دوستانه و صمیمی هم القا می کند و در مقابل ارباب رجویان نیز احساس آرامش خاطر و اطمینان را دارند. ظرافت هایی که در طراحی و اجرای ساختمان اداری مدرن به کار رفته و همچنین وجود متریال چوب نقش بالقوه ای در ایجاد محیط گرم ودوستانه داشته اند. در ادامه، نمای شیشه ای ساختمان موجب شده تا فضای داخلی با نور طبیعی روشن شود و همچنین باعث ایجاد ظاهری آراسته در منطقه گردید. در واقع نما به صورت دوگانه طراحی شده و با قرارگیری به صورت شیبدار قابلیت حفاظت از نور خورشید را نیز داراست.

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

 

معماری: monovolume architecture+design
موقعیت: ایتالیا
مساحت: 5500 مترمربع
سال: 2017

 

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

ساختمان اداری مدرن

 

 

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

ساختمان اداری مدرن

 

 

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

 

ظرافت هایی که در طراحی و اجرای ساختمان اداری مدرن به کار رفته و همچنین وجود متریال چوب نقش بالقوه ای در ایجاد محیط گرم ودوستانه داشته اند. در ادامه، نمای شیشه ای ساختمان موجب شده تا فضای داخلی با نور طبیعی روشن شود و همچنین باعث ایجاد ظاهری آراسته در منطقه گردید. در واقع نما به صورت دوگانه طراحی شده و با قرارگیری به صورت شیبدار قابلیت حفاظت از نور خورشید را نیز داراست.

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن
معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری مدرن

 

منبع: archdaily