معماری داخلی با مبلمان آجری

بسیاری از معماران در حوزه های مختلفی کار می کنند و از طراحی، چیدمان یک بلوک مسکونی شهری گرفته تا جزئیات و دیتیل های اجرایی یک ساختمان یا خانه را به عهده می گیرند. یک روند معمول در بین این پروژه ها این است که وسایل و مبلمان منزل بعد از تکمیل پروسه های ساخت توسط طراحان یا کاربران متناسب با فضای داخلی خریداری و مجددا به هر فضایی منتقل می شوند اما برای برخی از معماران ،مبلمان یک پروژه یکی از عناصر اصلی طراحی آن است  روش های نوین در طراحی معماری با روش تلفیق مبلمان و فضا عملکرد متفاوتی در کار طراحان و کاربران فضا ایجاد کرده است این روش به طراحان این امکان را می دهد تا متریال های متنوع را مورد بررسی و آزمایش قرار دهند و با آنها به گونه ای رفتار کنند که بخشی از فضا باشند و مرز بین معماری و مبلمان را محو کنند .
برای این نوع پروژه ها ، همه چیز، از صندلی ها ، قفسه ها ، میزها ، و هر چیزی در فضای داخلی تا جایی که ممکن است ، با فضا ترکیب شده و براساس طراحی تلفیقی شکل می گیرد.در این مقاله ، با ده پروژه معماری معاصر ، از خانه ها گرفته تا فروشگاه ها و دفاتر  همراه باشید که با اشاره به همه کاره بودن آجر در طراحی داخلی فضاها ، به طور موثر مبلمان را به معماری و و معماری را به مبلمان مبدل می سازند!

 

  • Rocha Apartment / CaSA

Year: 2013
Location: Barcelona, Spain

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Tierra Garat / Esrawe Studio + Cadena Concept Design

Year: 2015
Location: Mexico City, Mexico

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Vila Rica House / BLOCO Arquitetos

Year: 2017
Location: Brasilia, Brazil

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Hygge Studio / Melina Romano Interiores

Year: 2019
Location: São Paulo, Brazil

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Dois Trópicos Shop / MNMA studio

Year: 2020
Location: São Paulo, Brazil

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Oficinas Nordeste / Mínimo Común Arquitectura

Year: 2018
Location: Mariano Roque Alonso, Paraguay

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • HASH Skincare Shop / BARDI studio

Year: 2018
Location: Yerevan, Armenia

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • Café Parallel / TEMP

Year: 2018
Location: Beijing, China

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • TaiOursea Laomendong SPA Shop / RoarcRenew

Year: 2019
Location: Nanjing, China

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

  • HER Shop / CLAP Studio

Year: 2019
Location: Causeway Bay, Hong Kong

 

معماری داخلی با مبلمان آجری

 

آیا این گونه طراحی تلفیقی در سبک زندگی افراد و نوع طراحی معماران تغییرات مثبتی ایجاد می کند؟  این رویکرد نوین مبلمان برای صاحبین مشاغل و بازارهای طراحی و خرید مبلمان چه پیامدهایی دارد  و آیا برای همه فضاها و هر سبک زندگی کاربردی است و یا با  افزودن تعدادی مبلمان مجزا  به عنوان مکمل میتواند اثرات بهتری در فضای داخلی ایجاد کند؟