مجوز شهرداری، فرآیند صدور پروانه دو مرحله ای

مجوز شهرداری،لازمه تخریب و بازسازی ملک و مدارک آن

 

تخریب بنا نیاز به پروانه ساختمانی دارد و بدون پروانه اجازه تخریب ندارند و تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر یک مهندس ناظر که نامش در پروانه قید می شود انجام شود.
ابتدا پروانه تخریب بنا جداگانه صادر می شود و سپس بعد از تخریب و جمع آوری نخاله های ساختمانی پروانه نوسازی ارائه می گردد و در حال حاضر پروانه تخریب و نوسازی با هم صادر می شود.

در این مورد چند تبصره وجود دارد :

1- برای افرادی که قصد تحرب و ساختن خانه های قدیمی خود را دارند و قصد دارند وام بگیرند الزامیست که دفترچه مالکیت و سند بنچاق محضری ملک فرسوده به نام متقاضی باشد و مجوز تخریب و نوسازی آن ضمیمه پرونده وام شود.
2- اگر ملک اوقافی باشد علاوه بر مجوز تخریب و پروانه نوسازی ملک فرسوده ؛اجاره نامه عرصه ملک از طریق اوقاف محل و نیز سند مالکیت اعیانی آن به نام متقاضی باید ضمیمه مدارک شود.
3- اعطای تسهیلات به املاک وکالتی ؛قولنامه ای و مانند اینها که فاقد سند مالکیت رسمی هستند تعلق نمی گیرد.
4- از تاریخ صدور پروانه ساختمانی برای باز سازی خانه های فرسوده نباید بیش از 36 ماه گذشته باشد.
5- در قرارداد تخریب علاوه بر تمام ماده های قرارداد ساختمان باید توسط مجری در زمینه حوادث و سوانح پیش بینی نشده بیمه گردد و نیز جهت جلوگیری از آلودگی صوتی و زیست محیطی ،محدودیت زمانی جهت انجام کار در نظر گرفته شود.

 

اینفوگرافیک از گردش کار صدور پروانه دو مرحله ای

 

 

گردش کار صدور پروانه دو مرحله ای
صدور پروانه
صدور پروانه