مجتمع تجاری_اداری در شانگهای چین

هدف از طراحی مجتمع تجاری_اداری  (Lane 189) جذب قشر جوان و تحصیل کرده در شهر شانگهای است. این مجموعه شامل مغازه، رستوران و فضاهای اداری است که یک مال را در قالب فضای تجمع شهری اما به صورت عمودی سازماندهی کرده است و موقعیتی جهت خرید، قدم زدن، خوردن، تجمع و استراحت فراهم آورده است.
طراحی این مرکز متاثر از بخش قدیمی شانگهای است که با استفاده از اشکال هندسی، الگوها و مواد و مصالح مورد استفاده و ترکیب آنها با فضای امروزی شهر، محل شاخصی را ایجاد کرده که کاملا حس و حال شهر شانگهای را تداعی می کند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

ویژگی های بافت موجود اطراف این مرکز که شامل رستوران ها و مغازه های کوچک است، در طراحی این ساختمان نیز منعکس شده اند، بدین صورت که کاربری های مشابه (موجود در اطراف)  با این هدف به صورت عمودی سازماندهی شده اند که از تراز خیابان نیز قابل رویت باشند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

درون ساختمان، ترکیبی از المان های شهری با عناصر مختص فضاهای فروشگاهی ترکیب شده اند و در نقاط مختلف ساختمان، قرار گرفته اند. سازماندهی ساختمان به صورتی است که بازدیدکنندگان را تشویق می کند تا در این مجموعه قدم بزنند و طبقات مختلف آن را مشاهده کنند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

نمای ساختمان به گونه ای طراحی شده که بتواند در حجم ساختمان عمق ایجاد کند و استفاده از لایه های متعدد، علاوه بر ایجاد نمای باز و بسته، بر حسب کاربری آن قسمت، چشم اندازهای مختلفی را به اطراف ایجاد می کند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

مجتمع تجاری_اداری

 

ساختار نما روی شبکه ای از 6 ضلعی ها ایجاد شده است و اجزای نما، با تبعیت از این ساختار هندسی، چشم اندازهای متغیری را به وجود می آورند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

تغییر تدریجی اجزای نما از بزرگ به کوچک، شفافیت فضای درونی را سازماندهی می کند و با تاکید روی بخش ورودی، آن قسمت را متمایز می سازد.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

در قسمت پایین نما، پانل های لوزی شکل پوسته ی در هم فشرده ای را تشکیل می دهند. چیدمان اجزا در بخش های مختلف از 1 لایه به 3 لایه تغییر می کنند و به عمق 400 میلی متر می رسند.نما از متریال های مختلفی تشکیل شده است که با LED های رنگی روشن می شوند و جلوه های بصری مختلفی را ایجاد می کنند: شفاف یا مات، رنگی یا تکرنگ، براق یا کدر.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

 

از خصوصیات بارز فضای داخلی ساختمان، ووید مرکزی است که تمام حجم را از پایین تا بالا شکافته و با کف طبقات مدور شکل محصور شده است. وقتی از پایین به بالا نگاه می کنیم، انگار ساختار ارگانیک منسجمی را می بینیم و هنگام مشاهده از پایین به بالا، کف طبقات منحنی شکل دیده می شود.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

 

این پیش آمدگی های کوچک که دور فضای خالی چرخیده اند، میدانگاهی صمیمی را به وجود آورده اند.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای

مجتمع تجاری_اداری

ووید مرکزی، سیرکولاسیون عمودی را سازماندهی می کند و باعث شده از زیرزمین دوم تا نورگیر سقفی، کل فضا قابل مشاهده باشد.

 

مجتمع تجاری_اداری در شانگهای
مجتمع تجاری_اداری در شانگهایمجتمع تجاری_اداری

 

منبع:archdaily.com