فونداسیون یا پی ساختمان چیست؟

«فونداسیون» (Foundation) یا شالوده، پایین‌ترین بخش یک سازه است که وظیفه انتقال و توزیع بارهای اعمال شده از طرف بخش‌های بالایی (روسازه) را بر عهده دارد. به طور کلی، فونداسیون‌ها به دو دسته سطحی و عمیق تقسیم می‌شود. در این مقاله، به معرفی انواع، مشخصات و عوامل موثر در انتخاب فونداسیون می‌پردازیم.

فونداسیون، بخشی است که سازه بر روی آن بنا می‌شود. این بخش علاوه بر تحمل وزن بخش‌های بالایی، بارهای اعمال شده از طرف آن‌ها را نیز بر روی زمین توزیع می‌کند.

طراحی نحوه انتقال و توزیع بار توسط فونداسیون، با در نظر گرفتن ظرفیت باربری خاک و نشست سازه انجام می‌شود. به زمین سختی که فونداسیون بر روی آن قرار می‌گیرد، بستر می‌گویند.

 

فونداسیون
                                            نمونه‌ای از اجرای یک فونداسیون عمیق برای ساخت سازه‌های بزرگ

 

نکته: مهندسی پی، یکی از دروس تخصصی و از عنوان‌های مهم در کتاب های مهندسی عمران است.

 

وظیفه فونداسیون در ساختمان چیست؟

از وظایف اصلی فونداسیون‌ها در ساختمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توزیع وزن سازه بر روی سطح بزرگی از زمین
  • پیشگیری از نشست نامتقارن
  • جلوگیری از حرکت جانبی سازه
  • افزایش پایداری سازه

 

تفاوت فونداسیون با پی در چیست؟

فونداسیون یا شالوده، یک عنوان کلی برای عضوی از سازه است که علاوه بر تحمل وزن روسازه، از بستر خود نیز نگهداری می‌کند. در صورتی که «پی» (Footing)، نوعی فونداسیون سطحی است که فقط وظیفه نگهداری از روسازه را برعهده دارد.