عوامل موثر بر انتخاب پل‌ها مناسب کدام هستند؟

عوامل موثر بر انتخاب پل مناسب کدام هستند؟

پیش از ساخت پل، باید روش مناسب آن را انتخاب کرد. این کار توسط تیم طراحی پل صورت می‌گیرد. عوامل اصلی موثر بر انتخاب روش منسب ساخت پل‌ها عبارت هستند از:

 1. مقیاس
 2. موانع موجود در مسیر
 3. قواعد مربوط به طول دهانه
 4. مقاطع افقی و عمودی عرشه
 5. نوع و خواص زمین‌شناسی لایه‌های خاک
 6. آب و هوای منطقه
 7. هزینه مواد سازنده
 8. هزینه نیروی انسانی
 9. مسیر دسترسی به محل پروژه
 10. حداکثر زمان موجود برای ساخت

 

عوامل موثر بر تخریب پل کدام هستند؟

پل‌ها، سازه‌های بزرگ و سنگین با طراحی و ساخت دشوار هستند. ساخت این ساز‌ها نیازمند زمان و هزینه بالا است. به همین دلیل، رخ دادن هر نوع شکستی در پل‌ها می‌تواند ضررهای جانی و مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد. به طور کلی، عوامل موثر بر شکست پل‌ها عبارت هستند از:

 • طول دهانه
 • اعمال بارهای ضربه‌ای یا متناوب بر روی سازه
 • احتمال افزایش بار در طول عمر سازه
 • وجود شرایط بد آب و هوایی (بدون هیچ گونه روکش‌کاری) و قرارگیری در معرض باد، رطوبت و تغییرات اقلیمی شدید
 • عبور متناوب وسایل نقلیه سنگین

 

 

 

 

کاربری و عملکرد پل‌ها به بار اعمال شده بر روی آن‌ها و محیطی که قرار است از روی آن عبور کنند، بستگی دارد. طبق مطالعات صورت گرفته، حساس‌ترین اجزا در هنگام رخ دادن شکست‌های بزرگ عبارت هستند از:

 

 1. پی: فرسایش و آسیب دیدن پی باعث ریزش کل سازه می‌شود.
 2. اجزا فولادیخستگی، شکنندگی، تنش و خوردگی اجزا فولادی سازه باعث ایجاد و گسترش ترک می‌شوند.
 3. اجزا عرشه: برخورد وسایل نقلیه با شاه‌تیر و پایه‌ها، برخورد وسایل نقلیه با اجزا خرپا، جابجایی بار قطار و خروج قطار از ریل
 4. سطح عرشه: شوره زدن سطح عرشه باعث تنش زدایی و خوردگی تقویت‌کننده‌های سازه می‌شود.
 5. سیستم کف: خوردگی و آسیب دیدن سیستم کف پل باعث آسیب به جاده یا عرشه می‌شود.
 6. اجزا مجاور آب: ضربه‌های ناشی از جریان آب زیر پل باعث اعمال بارهای اقفی به کف و آسیب‌پذیری آن می‌شود.