علت ترک خوردن گچ و خاک

ترک سطوح، یکی از اتفاقات شایع بعد از اتمام گچکاری است که احتمالا به خاطر یکی از دلایل زیر رخ داده است:

  • اجرای ملات با ضخامت بیش از 5 یا 6 سانتی متر در یک مرحله، باعث می‌شود که لایه‌های رویی در اثر مجاورت با هوا سریع‌تر خشک شده، در حالی که با گذر زمان و تبخیر آب لایه‌های درونی، فشار داخلی افزایش پیدا کرده و ترکی ایجاد می‌شود تا بخار آب موجود در آن را خارج کند.
  • اگر سفید کاری در دمای زیر صفر انجام داده شود، آنگاه به دلیل یخ زدن آب موجود در ملات، گچ فاسد شده و روی سطح کار ترک ایجاد می‌شود.
  • در صورت ترکیب پودر گچ با مقدار زیادی از آب و رقیق شدن بیش از حد ملات، گچ نمی‌تواند پس از انبساط ، حجم آب مصرفی در ملات را پر کند و همین امر موجب می‌شود تا در هنگام خشک شدن و کاهش حجم، ترک بخورد.
  • در شرایطی که گچ در تماس مستقیم با آهن و فلزات باشد بعد از اجرای کار و خشک شدن، دیوار ترک می‌خورد (به علت تفاوت در ضریب انبساط حرارتی بین گچ و فلز) پس باید قبل از اجرای سفید کاری روی سطوح فلزی مثل والپست‌ها، کلاف‌های در، پنجره و کمد دیواری، که پس از سفید کاری دیوار قابل دید نیست را با توری مرغی پوشانیده و همچنین در کنار سطوح فلزی که بعد از اجرای سفید کاری نهایی، نمایان است چفت ایجاد شود.

 

 

 

  • گچکاری به طور مستقیم روی یونولیت ممنوع است. زیرا اولا چسبندگی لازم برای ایستایی روی یونولیت را ندارد و اگر هم در شرایطی بچسبد، به علت تفاوت ضریب انبساط حرارتی بین یونولیت و آن، بعد از مدتی در اثر انبساط و انقباض، لایه بین یونولیت و گچ ترک خورده و میریزد.

به همین خاطر قبل از گچکاری باید سطح یونولیت با ورقه‌های رابیتس پوشانیده شود و سپس مراحل سفید کاری اجرا گردد.

 

 

 

 

  • علت ترک خوردن با زاویه حدودا 45 درجه نسبت به افق، نشست ساختمان در سال‌های اول بهره برداری است. همچنین به علت خزش بتن در اثر بارگذاری، این نوع از ترک‌ها در ساختمان‌های بتنی بیشتر دیده می‌شود.

 

 

 

 

گچ کاری و سفید کاری سقف

حتما می‌دانید که ایراد اصلی گچ، ضعف شدید در مواجهه با آب است. به همین منظور پیش از اجرای سفید کاری سقف باید کف سازی طبقه بالایی تکمیل شده باشد تا از نفوذ دوغابی که برای کف سازی استفاده شده جلوگیری گردد و موجب زرد شدن سقف نشود.