طرفین قرارداد

طرفین قرارداد

کارفرما

معمولاً شکایت کارفرما از معمار در پنج حالت زیر اتفاق می‌افتد:

 1. گواهی‌های پرداخت

شما بعنوان معمار مسئول بررسی و تأیید درخواست‌های مالی از طرف پیمانکار هستید. اگر کارفرما احساس کند شما گواهی‌های پرداخت را تأیید کرده‌اید که منجر به پرداخت بیش‌از‌حد از طرف وی شده است، پیگیر دریافت غرامت از شما خواهد بود.

با بررسی دقیق درخواست‌های پرداخت، می‌توانید از این خطر جلوگیری کنید. حتی اگر در قرارداد، به‌طورِ خاص تائید گواهی‌های پرداخت به عنوان مسئولیت شما ذکر نشده باشد، همچنان امکان محکومیت شما در دادگاه بسیار بالا است.

 1. برنامه‌های “پیش‌پراخت” پیمانکار

بعضی اوقات، پیمانکاران تقاضای پرداختی بالاتر از هزینه‌های موجود پروژه را دارند. این امر اغلب به دلیل عدم اطمینان از تغییراتی است که می‌تواند در طول پروژه رخ دهد. این وجوه می‌تواند برای خرید یک قطعه تجهیزات، ذخیره مواد، یا تأمین مالی قبلی باشد.

در مواقع دیگری، ممکن است موضوعی مقرضانه وجود داشته باشد. پیمانکاران گاهی از آن وجوه اضافی برای تکمیل پروژه‌های قبلی استفاده می‌کنند. اگر در نتیجه این عمل ضرری برای کارفرما متحمل شود، معمار مسئول است.

 1. خطا در مشاهده یا بازرسی قرارداد

اگر کارفرما احساس کند کمبود کیفیت و یا دفعات بازرسی شما منجر به افزایش هزینه برای آنها شده است، احتمالاً برای پاسخگویی، خود را در دادگاه خواهید یافت.

با انجام درست بازرسی‌ها، خطر دعوا درباره این موضوع را به حداقل برسانید. بخاطر داشته باشید که برخی دادگاه‌ها درنظر می‌گیرند که شما، به عنوان معمار، مسئول هرگونه خطای ساختمانی هستید، صرف نظر از اینکه چنین موضوعی در قرارداد شما قید نشده باشد.

 1. عدم گزارش نقص ساختمانی و نیاز به اصلاح کار معیوب

حتی اگر بطور صریح نیاز به گزارش و اصلاح نقص ساختمانی توسط معمار در قرارداد درج نشده باشد، همچنان رای دادگاه‌های بر این مبنا است که معمارِ ارائه دهنده خدمات بازدید از پروژه، ملزم به گزارش نقص ساخمانی است.

 1. اسناد طراحی ناکافی یا ناقص

اگر نقشه‌های طراحی دارای نقص یا ناکافی بودند، مشتری می‌تواند ادعایی در برابر معمار داشته باشد. اعتبار این ادعا به استاندارد احتیاطی یک معمار بستگی دارد. هنگامِ ایجاد اسناد طراحی خود، موافقت خود را برای پیروی از کلیه قوانین، اساسنامه‌ها، قوانین و مقررات اجتناب کنید، زیرا شما امکان اطلاع از کلیه قوانین و جزئیات آن را ندارد!

پیمانکار

از آنجا که معمار و پیمانکار متعهد به قرارداد نیستند، بیشتر ادعاها علیه معمار یا از نظریه قرارداد شخص ثالث استفاده می‌کنند. میزان موفقیت این ادعاها تا حد زیادی به قوانین ایالتی حاکم بر این ادعاها بستگی دارد.

 

 1. ذینفع قرارداد شخص ثالث

این نوع ادعا معمولاً موفقیت آمیز نیست. پیمانکار ادعا می‌کند که آنها شخص ثالث ذینفع قرارداد معمار با کارفرما هستند. این موارد اغلب ناکام می‌مانند، زیرا اکثر قراردادها حاوی عباراتی هستند که به روشنی نشان می‌دهد که هیچ منفعتی برای سود شخص ثالث وجود ندارد.

 1. در حین پیشنهادات

پیمانکارانی که قادر به برنده شدن در یک قرارداد پروژه نیستند ممکن است سعی کنند ادعاهایی را علیه معمار برای افترا و تداخل عمدی در قراردادها ارائه دهند. در این موارد، معمار یا مناقصه را کنترل می‌کرد یا در مراحل مناقصه مشاور کارفرما بود.

 1. کمبود اسناد طراحی

از آنجا که پیمانکاران به اسناد طراحی اعتماد می‌کنند، کمبودها یا اشتباهات در سند طراحی می‌تواند ادعای سهل‌انگاری معتبری را به آنها ارائه دهد. اکثر ادعاهای موفق اثبات می‌کنند که پیمانکار کاملاً به نقشه‌های معمار وابسته بوده و پیمانکار نمی‌تواند خود را از عواقب نقص محافظت کند.

 1. مدیریت قرارداد

اینجاست که بیشتر ادعاها علیه معماران از طرف پیمانکاران مطرح می‌شود. به‌طور كلی، معمار باید ثابت كند كه معمار عمداً در كار پیمانكار دخالت كرده و این تداخل باعث ضرر اقتصادی شده است.

 

پیمانکار فرعی

از آنجا که پیمانکار فرعی از نظر قراردادها فاصله زیادی با معمار دارد، پیمانکارِ فرعیِ مدعی علیه معمار نادر است. تأخیر در پروژه، عدم توجه به نقص طراحی و کمبود مشخصات طراحی، همگی در ادعاهای موفق علیه یک معمار توسط یک پیمانکار فرعی مورد استفاده قرار گرفته است.

نکات کلیدی قابل اجرا

 1. هرگز، به‌هیچ‌وجه فقط از توافق شفاهی، تفهیم نامه یا توافق نامه به عنوان قرارداد استفاده نکنید.
 2. اگر قرارداد خوبی ندارید، یک قرارداد تنظیم کنید. به دنبال خلاء‌هایی باشید که می‌تواند مشکلی ایجاد کند و آنها را رفع کنید.
 3. قرارداد خود را به‌طور مرتب به‌روز کنید تا مواردی را که در پروژه‌های گذشته مطرح شده است، شامل شود.
 4. از قراردادی استفاده کنید که منطقی‎ترین نیاز برای پروژه را داشته باشد.
 5. کاملاً بفهمید چه کسی می‌تواند از شما شکایت کند و چه نوع ادعایی می‌تواند علیه شما داشته باشد.