طراحی ساختمان اداری کهن سرام – هومن بالازاده

آیا دانه‌بندی یک ساختمان می‌تواند در سیمای شهری تغییر استراتژیک ایجاد کند؟ آیا شهرها با توجه به موقعیت‌های مختلف گذرها، ساختمان‌ها و مسیرهای پیاده می‌توانند به گونه‌ای همگن شکل گیرند که در آن‌ها ساختمان‌ها با کمترین بیان فرمی بتوانند در بالا بردن کیفیت رزولوشن یک شهر تاثیرگذار باشند؟ در راستای اتوبان‌های تهران که ساختمان‌ها در کنار هم از طریق فرم‌ها –رنگ‌ها و عناصر مختلف سیمای شهری را می‌سازند کم‌گویی در تک‌دانه‌ها می تواند یک راه کاری باشد که در کم کردن آشفتگی بصری شهر کمک نماید. پاسخ به این مساله شاید از طریق یکپارچه‌سازی تمامی عناصر ساختمانی (پنجره‌ها-درب‌ها-بالکن‌ها- نرده‌ها-فرم‌ها و مصالح مختلف) ویا از طریق کم کردن مصالح درتک‌دانه‌ها نهفته باشد. سایت این تک‌دانه در موقعیتی واقع شده که مقیاس شهری و محله‌ای به طور هم زمان وجود دارد. ایجاد یک ساختار خنثی در مقیاس شهری و یک بیان قابل درک در مقیاس محلی با الگویی که به نسبت فاصله و مقیاس محله و شهر  بتواند به طور هم‌زمان کار کند در این سایت مورد مساله بوده است.

نام: ساختمان دفتر مرکزی آجر کهن سرام
آدرس: تهران، ستاری شمال، نرسیده به خروجی خلیل آبادی، نبش شقایق ۸
شرکت مشاور: مهندسین مشاور هوبا طرح
معمار مسئول: هومن بالازاده
تاریخ: ۱۳۹۷ – ۱۳۹۵
مساحت زمین: ۲۱۳ مترمربع
مساحت ساخته شده: ۱۰۵۰ مترمربع
نوع: اداری، چند منظوره

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری

 

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

 

 

طبق متن ارائه شه توسط معماران: جستار روایی پروژه آجر عینکی:
داستان این  پروژه اداری  از طراحی دفتر مرکزی یک کارخانه آجر سازی بر اساس یک اسکلت موجود شروع شد. رسیدن به یک روش برای باز تعریف رزولوشن شهر از طریق ابزاری که در اختیار کارخانه آجر سازی بود هدف طراحی پروژه قرار گرفت‌. باز تعریف دوگانه های موجود در ساختمان اداری از شهر آغاز می شود، پیچیدگی و سادگی، تغییر پذیر یا ثابت بودن، برون گرایی یا درون گرایی، نگاه به بیرون و نگاه به درون، بسته بودن یا باز بودن، همگی این موارد دوگانه می تواند همزمان تعریف شود به جای آن که در یک تصمیم قطعی آن را در یک وضعیت صفر یا یک مشخص کرد. بنابراین در این پروژه سعی بر آن شده که تصمیم بین دوگانه ها در این نقطه مشخص قرار نگیرد و مدام از دو مفهوم متضاد به حالتی طیف گونه تغییر نماید.

 

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری

 

 

بنابر سوالات مطرح شده در این پروژه، موجودی سلولی ساخته شد که با نسل ما قبل خود تفاوت ساختاری داشت. اسم این موجود آجر عینکی بود که دارای عنصر شفاف در میان خود بود و هم زمان سفت کاری، نازک کاری و عایق کاری را به وجود می آورد، و در عین حال دیگر صلب نبود و می توانست شهر را از درون خود ببیند ولی این نقش برای او کم بود.

 

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری

 

 

او دیگر فقط یک دیوار نبود، بلکه پنجره بود. او فقط یک پوسته نبود، بلکه سازماندهی درونی را نیز از بیرون به داخل برقرار می نمود. او همیشه رفتاری ثابت در ساختمان نداشت، می‌توانست باز و بسته شود. او نور طبیعی را به گونه ای مرموز وارد فضا می نمود که خوانش فضا را در حالت تعلیق گونه قرار می داد. همچنین زمانی نور مصنوعی فضا را نیز فراهم می کرد. او باعث شد که ساختمان زمانی درون گرا و زمانی دیگر برونگرا شود. او بسیار سختگیرانه کسی را به جز خودش در ساختمان راه نمی دهد. او با آنکه به هندسه خود بسیار پایبند است ولی باعث شده که دیگر دیوارهای داخلی معنای خود را از بیرون بگیرند و جداره بیرونی و درونی جایگاه خود شان را مدام در پروژه عوض کنند. نفوذ پذیری واژه مورد علاقه آجر عینکی است زیرا با نفوذ از بیرون به داخل و تعریف تقسیم بندی داخلی فضاها و با جای دادن فضای سبز در قسمتهای نفوذ کرده توانسته  مرز بین داخل و بیرون را باز تعریف کند. وی از طریق ماهیت نیمه شفاف خود و واژه ( نفوذ پذیری ) همواره سعی در آشتی دادن رابطه درون و بیرون دارد.

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

آجر عینکی باعث شده که پروژه بین دوگانه های مختلف به جای انتخاب سفید یا سیاه تشکیل یک طیف  وسیع تر خاکستری دهد که معنای عناصر در آن جابجا شوند. دوگانه هایی مانند جداره تک جداره به دو جداره، تبدیل جداره بیرونی به جداره درونی، تبدیل کیفیت درونگرا در روز به کیفیت برونگرا در شب، جداره صلب و نیمه شفاف، در هم آمیختگی دوگانه ها باعث  تعلیق در انتخاب شده که شخص آجر عینکی خیلی در آن اصرار دارد .

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری

او مجبور بود حتی به عملکرد دوگانه پروژه بین یک ساختمان اداری و مسکونی پاسخ دهد و راهکاری را از خود ارائه دهد تا کسی متوجه این دوگانگی درونی نشود و آبروداری نماید. او سعی کرد که کاربری نمایشگاه  این  ساختمان که مربوط به محصولات کارخانه آجر بود، محدود به داخل نباشد و قابلیت پدر و مادر خود را حتی در شهر نیز نمایش دهد. او از سکون و منفعل بودن بیزار است و سعی میکند تا همواره در درون و بیرون با تغییر نور، پویایی ایجاد کند.

او امیدوار است که زندگی او فقط محدود به این ساختمان نباشد و باید پای خود را به جاهای دیگر شهر نیز برساند. او تعریف رزولوشن در شهر را به نسبت عابران و سواره ها تنظیم می نماید و می‌خواهد خوانش ساختمان را به تعویق بیاندازد تا کسی متوجه نقش‌های پیچیده او به گونه‌ای سریع نشود، زیرا از آن که فقط از نظر فیزیکی به او نگاه شود متنفر است و دوست دارد به عمق رفتارها فکر شود.

 

طراحی ساختمان اداری کهن سرام

طراحی ساختمان اداری

منبع:  caoi