طراحی داخلی شرکت اداری در دو ساختمان مجزا

طراحی داخلی شرکت اداری به واسطه فرم نامتعارف طبقه نیازمند پلانی منعطف و فکر شده می باشد تا تقسیم بندی فضاها و عرصه بندی به شیوه ای استاندارد کنار هم قرار بگیرند. پروژه اداری فوق در طبقه چهارم ساختمان A و B پارک صنعتی-فرهنگی ژونگشان چین واقع شده است. اهداف طراحان از قبول این پروژه ایجاد چالشی برای تیم طراحی شان بود تا بتوانند فرم متفاوتی از طراحی پلان شرکت اداری را به اجرا برسانند تا نقش تعاملات اداری، تنوع و رادمان کاری بالا را ایجاد نمایند. به نوعی این پروژه چالشی مناسب برای طراحی یک محیط اداری با فرمی سخت محسوب میشده است.
طراحی داخلی شرکت اداری

طراحی داخلی شرکت اداری با توجه به تعاریف استاندارد و طراحی داخلی شرکت اپسان توسط گروه معماری آرل به دو صورت قابل ارائه می باشد:

در وحله اول طراحی یک فضای اداری فراتر از یک مکان باز یا پلان باز محسوب می شود. بلکه می توان آنرا همزیستی در فضای عمومی/خصوصی خواند. چنین کانسپتی شما را به یک محیط انعطاف پذیر و شناور می رساند که تمام عرصه های ضروری اعم از اتاق کار کارمندان، فضای جلسه، استراحت و فضای کارهای گروهی در آن تعبیه شده باشد.
در مرحله دوم ایجاد همکاری با توجه به ترکیب پیچیده پلان باید محیط کار جدی، آرامش بخش و تفریح را به یک اندازه ارائه دهد. بنابراین عرصه ها می بایست به شیوه ای در پلان جایگذاری شوند که افراد بتوانند به صورت فردی یا گروهی، نشسته یا ایستاده در حال کار کردن باشند.

طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری ژونگشان هم بر اساس دو اصل فوق به اجرا رسیده و در حین طراحی کانسپت مفهومی باغ چینی هم در فضاسازی این مکان تلفیق شده است. مفهوم باغ چینی به گونه ای است که این دفتر اداری را به هم وصل می کند. این یعنی ارتباط بخشیدن یک فضای اداری در دو ساختمان مختلف. ساختمان A و B دارای دو کاراکتر طراحی متفاوت می باشند و به نوعی از هم جدا هستند. طراحی این دفترکار مانند ابرقهرمانی شیشه ای است که این دو ساختمان را به هم متصل کرده و شخصیت متمایز دو ساختمان را دستخوش تغییرات مثبتی کرده است.
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی نیم اشکوب ها در طبقه ابعاد جدیدی را به دفتر اضافه کرده که به واسطه سقف بلند طبقه امکان پذیر شده بود. گسترش طبقه به واسطه اشکوب ها، این محیط اداری را از دو بعد به سه بعد ارتقا داده است. اتاق مدیریت و کنفرانس در سطح بالاتری نسبت به بخش کارمندان و منطقه عمومی قرار گرفته و به همین دلیل با محیطی شناور طرف هستیم که کاربری ها دخالت منفی در کار یکدیگر ندارند.
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
طراحی داخلی شرکت اداری
پلان
پلان
پلان
منبع: archdaily.com