طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو در کنج کارخانه

نام پروژه: پایاژن دارو
عملکرد: استارت آپ/ دفتر کار
دفتر طراحی: کوشک طرح
کارفرما: شرکت شتابدهنده پایاژن دارو
معماران اصلی: آرش خداداد-سمانه یاراحمدی
همکاران طراحی: نیما مهابادی- علی مولایی- زهرا نیک زارع- افسانه فاریابی
طراحی و معماری داخلی: منا پروین زاد- فهیمه میرزایی
مجری: امین دشتی نژاد- علی مولایی
آدرس پروژه: جاده مخصوص تهران کرج- خیابان دارو پخش-خیابان فروردین دوم- کارخانه پایاژن دارو
مساحت زمین: 250 مترمربع
مساحت سایت: 5000 مترمربع
زیربنا: 300 مترمربع
تاریخ شروع و پایان ساخت: خرداد 99- اسفند 99

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو

 

 

طبق متن ارائه شده توسط معماران، پروژه به صورت یک سوله کنج رها شده در انتهای یک سوله در کنج کارخانه به ما واگذار شد. خواسته‌های اولیه‌ی ما رسیدن به یک دفتر کار مناسب برای یک شرکت شتاب‌دهنده‌ی دارویی نوپا با تمرکز بر تحقیقات تیم جوان تولید صنعتی بود. پس از بررسی و آنالیز پروژه اهداف زیر را برای پیشبرد طراخی اداری در نظر گرفتیم:

1-زنده‌سازی محل استقرار پروژه درگوشه‌ای دور از سایت با تعریف فضای ورودی و محوطه‌ی جانبی به عنوان فضای اتصال و انفصال
2-تحقق رسیدن به فضایی برای تعامل اجتماعی با استفاده از احجام ورودی و محوطه با حجم بخشیدن به مفهوم نور و سایه  و بازتعریف پله
3-عینیت بخشی به اتصال بیرون و درون پروژه و ایجاد حس پیوستگی در تجربه‌ی فضا در هماهنگی تجربه‌ی کاربر از یکپارچگی فرم و خشونت متریال
4-زایش واقعیت پروژه از دل نیازهای عملکردی و در هم آمیخته شدن حس فضا با عینیت‌های یک پروژه‌ی صنعتی با انبساط و انقباض مکعب‌ها در تعریف عملکردها
5- ایجاد تجربه‌ی متفاوت و متناسب کاربر در درک و دریافت از متریال، اجرا و تناسبات
6- همنشینی تضادهای درونی و بیرونی پروژه در بستر واقعیت عینی طرح. استفاده از دوگانه‌های کهنه-نو و نور-سایه در ایجاد حس شاعرانه برای فضا

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو

دفتر کار پایاژن دارو

با توجه به نیاز به افزایش مساحت کاربری با اکسپوز شدن تاسیسات در سقف امکان اضافه شدن نیم‌طبقه فراهم شده و سپس با افزودن دو مکعب طره شده در داخل فضا، کالبدی برای برگزاری جلسات گفتگو به وجود می‌آید.

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو

 

فضاهای عملکردی همچون سرویس‌ها، اتاق سرور و غیره در قسمت زیرین نیم‌طبقه پنهان شده و در نهایت عبور از پله (داخلی) خود یک ارزش است که تجربه‌ی گذر از آن با الحاق یک حجم کمی ناقص‌الخلقه، تاکید می‌گردد. پله در پروژه در واقع محل تلاقی سطوح است که در جوانب خود عملکرد می‌آفریند و فضا خلق می‌کند، روزنه و فضای نشستن ایجاد می‌کند و بر اتصال طبقات تاکید می‌کند. نور بر فراز پله قرار گرفته و فرم را تاکید می‌کند و سایه بسیار مهم است که تفکیک احجام را می‌آفریند و کالبد را از دل خود بیرون می‌کشد.

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو

دفتر کار پایاژن دارو

 

خشونت و تضاد ذاتی میان بتن استفاده شده در قسمت‌های دید با بستر آجری ساختمان‌های سایت، طرح را از بستر تاریخی خود بیرون کشیده و احجام بتنی مجموعه‌ی جدیدی از روابط را تعریف می‌کند.

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو

دفتر کار پایاژن دارو

 

بر اساس اهداف طراحی، حجم مکعب ورودی و فضای محوطه‌ی جانبی در ترکیب با پله در نقش دوگانه‌ی محل عبور و مکان نشستن تعریف می‌گردد و سرو در امتداد پرسپکتیو ورودی با تاکید بر محل تقاطع عبور در قلب مکعب بتنی جای می‌گیرد و با خود شاعرانگی را در حجم به همراه می‌آورد. تاکید بر این گسست شاخص میان کارکرد پروژه با محیط اطراف از طریق انبساط ورودی و تعریف بازشوها، روزنه‌ها و حضور آب حاصل می‌گردد، این قرارگیری آب سرد و بتن در کنار هم آیین ورود به فضا را با تجربه آرامش و تامل می‌آفریند. پله در فضای ورودی تنها وظیفه‌ی ارتباط عمودی را بر دوش نمی‌کشد، در واقع در نقش یک فضای نشیمن و محیطی برای تعامل اجتماعی ظاهر می‌گردد.

 

طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارو
طراحی داخلی دفتر کار پایاژن دارودفتر کار پایاژن دارو

 

 

 

منبع: هنر معماری