طراحی داخلی داروخانه نوید در محله پیروزی

داروخانه
معماری: Led Architects
موقعیت: پیروزی، تهران
مساحت: 240 مترمربع
سال: 2016
کارفرمای این داروخانه ی مدرن یکی از داروسازان قدیمی محله پیروزی بوده که در سال 1332 داروخانه نوید را دایر نمود. اما با توجه به وضعیت قرارگیری ملک در طرح شهرداری، یک ملک در همایسگی توسط شهرداری به کارفرما واگذار شد. هدف کارفرما انتقال کامل داروخانه به ملک جدید و اصلاح نواقص و کمبود های داروخانه قدیمی بود. در این زمینه طراحان توانستند با طراحی داخلی ایده آل نیاز کارفرما را برطرف کردند و موفق به کسب رتبه دوم مسابقه معماری داخلی ایران در سال 1395 شدند.

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

 

در ادامه، قفسه بندی داروخانه با توجه به خواسته ی کارفرما صورت گرفته و به دو بخش مجزا تقسیم شده است؛ بخش های چوبی مختص فروش لوازم آرایشی و بخش سفید رنگ نیز که به دارو اختصاص داده شده است.

 

 

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

 

موارد قابل توجه در پروژه:

1. معماری ساده در فضای پرهیاهوی چهارراه
2. ایجاد شفافیت در ارتباط با گذر پیاده
3. پوسته صلب نما به عنوان یک پوسته پنهان کننده فضای داخل ساختمان
4. ایجاد مقیاس و ارتفاع متنوع در سطح کم برای ایجاد تنوع فضایی و فضای خلاف آمد انتظار برای مشتری.
5. استفاده از ضوابط شهرداری برای ایجاد یک فضای متفاوت، تامین گشایش های عمودی و تامین دید.
6. در نظر گرفتن دید بخش های مختلف به فضای اصلی در طراحی داروخانه مدرن.
7. ایجاد تمایز در بخش داروهای مختلف آرایش بهداشتی با استفاده از بازی حجم و مصالح.
8. امتداد حرکت کلی فضای داخل (شکاف نورانی بین دو بخش اصلی) در نمای پروژه.

 

طراحی داخلی داروخانه نوید

طراحی داخلی داروخانه نوید

طراحی داخلی داروخانه نوید

طراحی داخلی داروخانه نوید

طراحی داخلی داروخانه نوید

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

طراحی داخلی داروخانه نوید

 

 

منابع: archdaily.com