ضریب نفوذپذیری خاک چیست؟

«نفوذپذیری» (Permeability)، توانایی ذاتی خاک در انتقال سیال (مایع و گاز) از درون خود است. هر چه نفوذپذیری خاک بیشتر باشد، تراوش نیز بیشتر خواهد بود. نفوذپذیری بر خلاف هدایت هیدرولیکی به خواص خاک از جمله ابعاد حفره‌ها، پیچیدگی ساختار و سطح آزاد ذرات بستگی دارد.

 

 

نفوذپذیری خاک

 

رابطه زیر معمولا به منظور تعیین ضریب نفوذپذیری خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

 

  • κ: ضریب نفوذپذیری بر حسب متر بر ثانیه
  • K: هدایت هیدرولیکی
  • μ: ویسکوزیته
  • ρ: چگالی سیال
  • g: شتاب گرانش زمین

 

جدول ضریب نفوذپذیری خاک

نفوذپذیری خاک‌ها با افزایش ابعاد ذرات افزایش می‌یابد. جدول زیر، مقدار میانگین نفوذپذیری خاک‌های مختلف را نمایش می‌دهد.

 

نوع خاک نفوذپذیری بر حسب سانتی‌متر بر ساعت 
ماسه 5
لوم ماسه‌ای 2.5
لوم 1.3
لوم رسی 0.8
رس لای‌دار 0.25
رس 0.05

 

در مکانیک خاک طبقه‌بندی ضریب نفوذپذیری خاک‌ها مطابق با جدول زیر است.

 

گروه ضریب نفوذپذیری بر حسب متر بر ثانیه
حد پایین حد بالا
نفوذپذیر 10-7*2 10-1*2
نیمه نفوذپذیر 10-11*1 10-5*1
نفوذناپذیر 10-11*1 10-7*5