ضریب انحنای خاک چیست؟

ضریب انحنای خاک چیست؟

ضریب انحنای خاک، معیاری برای در نظر گرفتن تاثیر شکل منحنی در کیفیت دانه‌بندی آن است. این ضریب با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

با محاسبه ضریب یکنواختی و انحنا، کیفیت دانه‌بندی شن و ماسه با توجه به شرایط زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 

  • شن: ضریب یکنواختی بیشتر از ۴ و ضریب انحنای بین ۱ تا ۳
  • ماسه: ضریب یکنواختی بیشتر از ۶ و ضریب انحنای بین ۱ تا ۳

در صورت برقرار نبودن هر یک از شرایط بالا، شن یا ماسه به عنوان خاک بددانه‌بندی‌شده در نظر گرفته می‌شود.

 

اهمیت دانه بندی خاک در چیست؟

دانه‌بندی خاک، از اهمیت بالایی در مهندسی عمران و ژئوتکنیک برخوردار است. این ویژگی، معیاری برای تشخیص خواصی نظیر تراکم‌پذیری، مقاومت برشی و هدایت هیدرولیکی است. دانه‌بندی، تراوش آب زیرزمینی را کنترل می‌کند. به دلیل وجود حفره‌های بیشتر در خاک‌های بددانه‌بندی‌شده، عبور آب از آن‌ها راحت‌تر انجام می‌شود. این مسئله در سازه‌هایی آب‌بند (نظیر سد)، اهمیت بالایی خواهد داشت.

 

دانه بندی خاک
                                                     تعیین دانه‌بندی خاک با استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر پردازش تصویر

دانه‌بندی خاک، به عنوان یکی از معیارهای انتخاب ماده پرکننده برای خاکریز کنار جاده یا سدهای خاکریزی (خاکی یا سنگریزه‌ای) مورد استفاده قرار می‌گیرد. خاک با دانه‌بندی خوب، بیشتر از خاک با دانه‌بندی بد متراکم می‌شود. علاوه بر این موارد، دانه‌بندی به عنوان یک عامل کنترل‌کننده در هنگام انتخاب روش های بهسازی خاک به شمار می‌رود.