سیستم سازه ای چیست؟

سازه

«سیستم سازه‌ای» (Structural System)، مجموعه‌ای از المان‌های تشکیل‌دهنده بخشی از سازه است که وظیفه نگهداری از کل سازه یا بخشی از آن را برعهده دارد. سیستم سازه‌ای با عنوان «قاب سازه‌ای» (Structural Frame) نیز شناخته می‌شود. سازه‌های مختلف بر اساس سیستم‌های مورد استفاده در آن‌ها به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • «سازه پیوسته» (Continuous Structure)، «سازه صلب» (Solid Structure)
  • «سازه قابی» (Framed Structure)
  • «سازه پوسته‌ای» (Shell Structure)
  • «سازه کششی» (Tensile Structure)
  • «سازه پارچه‌ای» (Membrane Structure)
  • انواع دیگر سازه‌ها نظیر سازه خرپایی، کابلی، ترکیبی و غیره

 

سازه با اسکلت چوبی و بادبند چوبی
                                                                      نمونه‌ای از یک سازه قابی متشکل از المان‌های چوبی

سازه قابی چیست؟

سازه‌های قابی، یکی از انواع سیستم‌های سازه‌ای هستند که از ترکیب تیر، ستون و دال برای تحمل بارهای جانبی و عمودی استفاده می‌کنند. سازه‌های قابی، معمولا برای مقاومت در برابر نیروها و گشتاورهای بزرگ ناشی از بارگذاری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از انواع سیستم‌های سازه‌های قابی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • «سیستم قاب صلب» (Rigid Frame System)

سیستم‌های قاب صلب یا قاب خمشی، از المان‌های خطی نظیر تیر و ستون برای مقابله در برابر تغییر شکل استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها به دلیل استفاده کم از اتصالات مفصلی، معمولا از نظر استاتیکی نامعین هستند. سیستم‌های قاب صلب به دو نوع با انتهای ثابت و مفصلی تقسیم می‌شوند.

  • «سیستم قاب مهاربندی شده» (Braced Frame System)

سیستم‌های مهاربندی شده از ترکیب تیر، ستون و بادبند برای تحمل بارهای جانبی استفاده می‌کنند. اتصال بادبند با تیر و ستون با استفاده از اتصالات مفصلی انجام می‌شود.

 

سازه با اسکلت بتنی و بادبند یا مهاربند بتنی
                                                                         نمونه‌ای از یک سازه قابی متشکل از المان‌های بتنی