سنجش اسلامپ بتن چیست؟

اسلامپ بتن، معیاری برای بررسی جریان‌پذیری یا روانی بتن تازه پیش از استفاده در محل مورد نیاز است. با کمک سنجش اسلامپ می‌توان روانی و کارایی بتن تازه را در آزمایشگاه یا در محل ساخت سازه‌های بتنی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، مبانی، تجهیزات مورد نیاز، روند اجرا، عدد اسلامپ، عوامل موثر و استانداردهای موجود در آزمایش اسلامپ بتن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

سنجش اسلامپ بتن

«سنجش اسلامپ بتن» (Concrete Slump Test) یا «سنجش مخروط اسلامپ» (Slump Cone Test)، معیاری برای ارزیابی یکنواختی کیفیت بتن از نظر روانی و کارایی در سرویس‌های مختلف میکسر یا اصطلاحا هر «بچ» (Batch) است. با استفاده از سنجش اسلامپ بتن، تاثیر تغییرات خوراک میکسر بر روی روانی بتن به صورت روزانه یا ساعتی کنترل می‌شود.

به عنوان مثال، افزایش اسلامپ بتن می‌تواند بیانگر افزایش ناگهانی رطوبت سنگدانه‌ها باشد. اسلامپ خیلی بالا یا خیلی پایین به عنوان یک زنگ خطر برای اپراتور میکسر محسوب می‌شود. با مشاهده این موارد، اپراتور باید شرایط را برای برگشت بتن به حالت عادی فراهم کند. فرآیند ساده، دسترسی آسان به تجهیزات، هزینه پایین تجهیزات، قابل حمل بودن تجهیزات و امکان اجرای آزمایش در محل پروژه، سنجش اسلامپ بتن را به محبوب‌ترین و پرکاربردترین آزمایش تعیین روانی بتن تبدیل کرده است.

سنجش اسلامپ بتن