سفارشی کردن هاشور در اتوکد

هاشور اتوکد

تنظیمات موجود در پنل Properties، به منظور تعیین نوع، رنگ خطوط، رنگ پس زمینه، میزان شفافیت، زاویه خطوط و مقیاس المان‌های هاشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این تنظیمات می‌توان حالت‌های بی‌شماری از الگوهای سفارشی هاشور را ایجاد کرد.

 

انتخاب نوع هاشور در اتوکد

انتخاب نوع هاشور توسط گزینه «Hatch Type» در پنل Properties انجام می‌شود.

 

 

گزینه‌های این بخش عبارت هستند از:

  • Pattern:

اتوکد بیش از 70 نوع الگوی هاشور استاندارد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این نوع الگو، از مجموعه نقاط و خطوط با چینش مختلف تشکیل می‌شوند.

  • Solid:

اعمال این نوع هاشور، فضای داخلی اشکال بسته را به طور کامل و با استفاده از یک رنگ پیش فرض یا تعیین شده توسط کاربر پر می‌کند.

  • Gradient:

با انتخاب این گزینه، محدوده هاشور شده با دو رنگ پر می‌شود که مرز بین آن‌ها به صورت خطی یا دایره‌ای تغییر می‌کند.

  • User defined:

در صورت انتخاب این گزینه، یک هاشور خطی ساده بر شی انتخابی اعمال می‌شود. کاربر می‌تواند با تنظیم گزینه‌های دیگر، الگوی هاشور را به شکل مورد نظر خود در بیاورد.

 

                                                 ۱) حالت Solid؛ ۲) حالت Gradient؛ 3) حالت Patterns و ۴) حالت User Defined (پیش فرض و قابل تغییر)

 

تنظیمات بعدی برای هاشور زدن در اتوکد معمولا مطابق با نوع الگوی انتخابی تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، با انتخاب گزینه Pattern، دو گزینه بعدی به صورت زیر خواهند بود:

  1. Hatch Color: رنگ هاشور در اتوکد به صورت پیش‌فرض با توجه به رنگ لایه فعال تعیین می‌شود. با استفاده از این تنظیمات، کاربر می‌تواند رنگ مورد نظر خود را انتخاب کند.
  2. Background Color: در حالت پیش فرض، پس زمینه‌ای به هاشورها اعمال نمی‌شود. این گزینه، امکان تنظیم رنگ پس زمینه برای هاشور را فراهم می‌کند.

 

 

اگر نوع Gradient را برای الگوی هاشور انتخاب کنید، گزینه‌های بالا به موارد زیر تغییر می‌کنند:

  1. Gradient Color 1: رنگ اصلی برای این نوع الگو با استفاده از این گزینه (الزامی) تعیین می‌شود.
  2. Gradient Colors: رنگ دوم برای این الگو را می‌توان با استفاده از این گزینه (اختیاری) مشخص کرد.

 

 

گزینه‌های هاشور نوع Solid، تفاوت چندانی با نوع Pattern ندارند. در ادامه، جزئیات تنظیمات هاشور نوع Pattern را مورد بررسی قرار می‌دهیم.