ستون گذاری پلان های پیچیده چگونه انجام می‌شود؟

ستون گذاری پلان

ستون گذاری پلان های پیچیده

اغلب ساختمان‌ها با پلان مستطیلی یا مربعی شکل طراحی و اجرا می‌شوند. ستون گذاری پلان معماری این ساختمان‌ها کار پیچیده‌ای نیست. با این وجود، دلایل مختلفی نظیر محدودیت فضا، معماران را مجبور به طراحی ساختمان‌هایی با پلان غیر مستطیلی می‌کند. البته در برخی از موارد مانند ساختمان‌های عمومی، این نوع طراحی برای ایجاد جلوه‌های بصری ساختمان انجام می‌گیرد.

به طور کلی، اصول اولیه ستون گذاری پلان در ساختمان‌های منظم و غیر منظم، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. رعایت نظم، مهمترین نکته در ستون گذاری پلان است. ستون‌ها باید تا حد ممکن بر روی یک راستا بوده یا به عبارت دیگر، بیش از یک ستون در یک راستا قرار داشته باشد. رعایت این موارد علاوه بر معماری، عملکرد سازه‌ای ساختمان‌های نامنظم را نیز بهبود می‌بخشد.

نحوه ستون گذاری در پلان ذوزنقه

تصویر زیر، نمونه‌ای از ستون گذاری در پلان ذوزنقه را نمایش می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید، یک ستون در هر گوشه ساختمان در نظر گرفته شده است. جانمایی ستون‌ها بر روی ضلع مورب نیز مطابق با راستای افقی ستون‌های دیگر انجام گرفته است.

 

نحوه ستون گذاری در پلان ذوزنقه

 

نحوه ستون گذاری در پلان مثلثی و نحوه ستون گذاری در پلان مورب نیز مشابه نحوه ستون گذاری در پلان ذوزنقه ای خواهد بود.

 

ستون گذاری در پلان مثلثی
                                                                                              ستون گذاری در پلان مثلثی

ستون گذاری در پلان منحنی و مورب
                                                                                           ستون گذاری در پلان منحنی و مورب