ما در شبکه های اجتماعی :

سایر کارشناسان

خانه سایر کارشناسان

کارشناسان و مهندسین شرکت

سایر کارشناسان

  • علیرضا صادقی (کارشناس نقشه برداری)
  • هادی اسماعیلی فایند (مدیر پروژه)
  • فاطمه خسروی نیا (کاشناس حسابداری)
  • شهرزاد ربیعی (کارشناس ارشد منابع طبیعی)
  • شایان بهبودی (کارشناس ICT)

تماس با کارشناسان