ساختمان مسکونی با نگاه به معماری ارگانیک

خانه مسکونی “به مانند یک درخت” یک پروژه پیچیده از واحدهای مسکونی و نمایه های گالری شکل می باشد که در توکیو ساخته شده است. کانسپت طراحی خانه به گونه ای است که از شکل درخت در ساخت آن الهام گرفته شده است. همانطور که یک درخت دارای تنه، شاخه و برگ بوده، نمای ساختمان مسکونی هم سعی داشته تا شکلی شبیه به درخت را به نمایش بگذارد. طراحان می خواستند تا خانه ای به شکل یک درخت را طراحی کنند تا معماری ارگانیکی را به شیوه عملکردی و بصری ارائه کنند. دلیل طراحی به این شکل برای این بوده که فرم خانه بر روی ساکنین تأثیر سبز و مثبتی داشته باشد.

 

ساختمان مسکونی

 

در اینجا مرکز خانه و سازه آن به تنه درخت تشبیه شده و ساقه های آن تراس های مکعبی شکلی می باشد که از بدنه ساختمان بیرون زده اند. در حالی که تراس های مکعبی بتنی به صورت سه بعدی به سازه الصاق شده و ساختار اصلی ساختمان را پیچیده کرده اند. زمانی که بازشوها و پنجره های نما را باز می کنید، به نوعی محیط بیرون را به فضای داخل متصل کرده اید، تا حس هیجان برای ساکنین خانه ایجاد شود. به همین دلیل از پوشش سبز و گلدان های طبیعی روی تراس ها استفاده شده تا این حس تازگی شکل حقیقی به خود بگیرد و ساختمان را با پوشش سبز ارگانیک ادغام کند.

 

ساختمان مسکونی

 

طراحی داخلی خانه دارای یک محیط آرامش بخش می باشد. اتاق ها خواب به گونه ای در پلان جایگذاری شده اند که از نور طبیعی و تراس ها بهره ببرند. اتاق ها شبیه یک گالری هستند که از نور انباشته شده اند. با وجود اینکه تراس های مکعبی، پوشش سبز گیاهی و محوطه شیشه ای در خارج از ساختمان تعبیه شده اند، اما طراوت و نور این مناطق به نشیمن و غذاخوری نفوذ کرده است. معماران پروژه صرفاً به جای تمرکز بر روی نمای خانه یا طراحی داخلی سعی کرده اند تا عناصر مهم معماری ارگانیک را به هر دو سمت (داخل و خارج خانه) منتقل و مرتبط کنند.

 

ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
ساختمان مسکونی
پلان
پلان
پلان
پلان
پلان
پلان

 

 

منبع: archdaily.com